Referat af medlemsmøde 1/10 2020

Sejlklubbens visioner, der tidligere er udsendt til medlemmerne, blev præsenteret, forklaret og kommenteret.

En vigtig vision er, at vi lægger stor vægt på, at sejlklubben ikke skal være en marina, hvor man blot ”parkerer” sin båd – det skal være en sejlklub, hvor vi alle hjælper hinanden og vægter det sociale samvær.

Det blev igen understreget, at det er vigtigt, at medlemmerne kommer med ideer og input til bestyrelsen. I denne forbindelse efterlyser bestyrelsen også medlemmer, der har godt kendskab eller erfaring omkring procedurerne, når der søges penge via diverse fonde.

Der blev stillet spørgsmål til, hvad der måles på, når vi ønsker at være den bedste sejlklub – det er at være kendt for vores fantastiske faciliteter, der tænkes her på vaskeplads, ophalingsplads, klubhus, dankortbetaling ved tanken, mm.

Der kom forslag frem omkring

  • Opsættelse af en stålvask, der i mange henseender vil være mere hygiejnisk
  • Nye medlemmer tildeles en kontaktperson/mentor i klubben
  • Mulighed for at have et lille skab/rum til opbevaring af fx værktøj – container til opbevaring af sejludstyr, – til gavn for blandt andre de medlemmer, der ikke er bosat i Hadsund

Projektet med nye flydebroer fra SF Pontona blev præsenteret.

Prisen er 1.418.000 kr + moms, incl montering, dog skal vi selv sørge for el- og vandarbejdet, og efterlyser i denne forbindelse medlemmer, der kan og vil hjælpe.

De nye flydebroer forventes en levetid på 40-50 år

Tidsplanen er, at broerne leveres 8. marts 2021, og udlægges umiddelbart herefter.

Slutteligt blev det nævnt, at vi i næste sommersæson kommer til at mangle to havnefogeder, 1-2 timer/dag hen over sommeren – igen en opfordring til medlemmerne, hvis nogen har tid og lyst.

Husk standerstrygning lørdag den 31. oktober – og julefrokost lørdag den 28. november

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *