Referat af bestyrelsesmøde 21/9 2020

Deltagere: Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen

Fraværende: Ingen


1. Nyt fra formanden:

 • Vi har haft kontakt til en rottefænger, og der er anvendt rottehund på havneområdet. Der er bla rotteaktivitet ved hybenbedet og ved vestmolen – der er nu sat fælder op, og vi skal evt klippe noget bevoksning ned
 • Bestyrelsen har været i Spar Nord og præsentere bestyrelsen, og der er blevet talt om finansiering af de nye broer.
 • Der har været henvendelser på vores gamle flyde broer, og Kongsdal har tidligere vist interesse for dem, men har nu meldt fra. Virksund har også udvist interesse, men vi har ikke hørt mere fra dem. Thyborøn Fiskeri- og Bådelaug har meddelt, at de gerne vil have alle de gamle flydebroer, og afhenter dem selv.
 • Der er udsendt mail til klubbens medlemmer vedrørende reglerne omkring lån af klubhuset i sejlersæsonen.
 • Det er aftalt med Roklubbens formand, at vinterbaderne skal oliere plankerne på vest molen, både forår og efterår, altså inden og efter vinterbadersæsonen.
 • Vi er i dialog med Mariagerfjord Vand om brønden på vores lejet matrikel 281a for enden af slæbestedet op mod Thygeslundvej. Vi mener brønden er på vores leje matrikel og Mariagerfjord vand kan ikke med sikkerhed sige der ikke er betalt tilslutningsbidrag. Vi arbejder videre på det, da vi ønsker at placere en service plads for autocamper langs volden ud mod Thygeslundvej.
 • Klub er i gang med at planlægge arrangementer for 2020 og 2021. Hvis nogle medlemmer går med gode ideer eller forslag, så giv endelig besked
 • Ramslag er blevet afhentet
 • Der er indgået aftale med LOF om et kommende VHF kursus, med opstart efter nytår. Der arbejdes også på at starte et duelighedskursus op.

2. Status på fjordbilletten:

Status på Fjordbilletten er ca 190 overnatninger, og der har totalt været ca. 550 overnatninger i Hadsund pt

3. Økonomi:

Sejlklubbens økonomi er sund – men der er enighed om fremover at gå hårdere til de medlemmer, der ikke betaler kontingent rettidigt. Antallet af restancer er faldet siden sidste måned.

4. Status på afgang og tilgang af medlemmer:

Der er i 2020 kommet 16 nye medlemmer, og 10 medlemmer har forladt sejlklubben

5. Kommende arrangementer:

Vi opfordrer medlemmer til at deltage i medlemsmødet den 1. oktober, hvor der er mulighed for at tage diverse emner op til debat, således bestyrelsen har noget at arbejde med.

6. Arrangementer vinteren 2020/2021:

 • Svømning starter op torsdag uge 43 fra kl 16.30 til 18.00
 • Foredrag vedr sikkerhedsudstyr
 • Sejlforedrag
 • Evt ”åben båd” hen over sommeren
 • Duelighedsbevis
 • VHF DSC kursus

7. Skiltning Trafikhavnen:

Hadsund Sejlklub har kontaktet Mariagerfjord Trafik og Anlæg, da vi finder det utilstrækkeligt omkring skiltning på Trafikhavnen vedr Hadsund Sejlklubs ret til at opkræve havnepenge. Derfor har vi forlagt Mariagerfjord Trafik og Anlæg, at der mangler nogle mere officielle skilte Hobro Fiskerilaug, Mariager Sejlklub og Hadsund Sejlklub mødes primo oktober vedr dette.

8. Maste-skur status:

Størstedelen er fjernet, – de master og bomme, der ikke er tydeligt opmærket med navn vil blive fjernet i nærmeste fremtid. Alt andet vil også blive fjernet.

9. Projekter i Sejlklubben:

Status på de grønne områder er tilfredsstillende.

Vinterbader-rummet/familierummet er foreløbig sat på stand-by

Ny dæk på bro ved tankanlæg planlægges, måske efterår 2021.

10. Eventuelt:

Sejlklubben har hjemkøbt en VHF Radio Antenne Tester, som medlemmer fremover vil kunne låne

En lille gruppe musikere, deriblandt John Andersen (Svømme John), der plejer at øve/spille på Skovgården må ikke længere bruge Skovgården som øvelokale. De er blevet tilbudt lokaler på Hadsund Skole med start 1. nov. og har derfor spurgt om lov til at lån det inderste lokale i sejlklubben i oktober måned hver tirsdag kl. 1830 til 2130. Bestyrelsen har besluttet at imødekomme deres ønske, og musikgruppen vil derfor til gengæld spille en aften på havnen til næste sommer.

11. Næste møde:

Torsdag den 29. oktober

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *