Referat af bestyrelsesmøde 25/8 2020

Deltagere: Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen

Fraværende: Ingen

1. Nyt fra formanden:

– Den efterlyste startpistol er aldrig dukket op og derfor afmeldt.

– Der er tegnet en løfteforsikring i Sejlklubben, der dækker op til en bådværdi på 3 mio kr

Ligeledes er der tegnet en arbejdsgiverforsikring, der dækker, når medlemmer udfører ”10-timers-arbejdet”. Dette betegnes ikke som klubarbejde, og har derfor ikke været dækket af den kollektive forsikring gennem FLID. Hermed har sejlklubben nu alle forsikringer i orden.

– Sommerfesten den 15. august forløb rigtig godt. Der var et deltagerantal på 35 medlemmer, festen gav et lille underskud på 300 kr, hvilket betegnes som et tilfredsstillende resultat.

– Vinduet til havnekontoret forventes at ankomme i indeværende uge.

– Endvidere er kommunen kontaktet omkring rottebekæmpelse, da der er observeret rotter flere steder.

– Der har været problemer med tankanlægget, antennen er blevet stjålet, mobildækningen er dårlig. Abonnementet ændres fra Oister til YouSee, og der etableres en bæreline fra havnekontoret til tankanlægget.

– Hvis det godkendes, påbegyndes processen om at købe flydebroer

– Der er bestilt udslag til autocamper ved smedene i Skelund

– Vinterbaderne starter op den 1. okt. Efter aftale overgår al administration af dette til Roklubben.

2. Status på fjordbilletten:

Der har været ca. 200 overnatninger i Hadsund

3. Økonomi:

Sejlklubbens økonomi er sund – men der er enighed om fremover at gå hårdere til de medlemmer der ikke betaler kontingent rettidigt.

4. Status på afgang og tilgang af medlemmer:

13 nye medlemmer har købt bådplads, 4 nye medlemmer har lejet bådplads, og der har været yderligere 5 henvendelser, hvor vi afventer deres beslutning.

8 medlemmer har forladt Sejlklubben.

Pr 1 september 2020 annulleres aftalen om bonus, når der skaffes nye medlemmer. Der har indtil d.d. været således, at hvis man fandt et nyt medlem skulle man ikke betale aktivt medlemskab i 1. år.

5. Kommende arrangementer:

Vi opfordrer medlemmer til at deltage i medlemsmødet den 1. oktober, hvor der er mulighed for at tage diverse emner op til debat, således bestyrelsen har noget at arbejde med.

Herretur den 24. september. Invitation er udsendt

6. Arrangementer vinteren 2020/2021:

Foredrag vedr sikkerhedsudstyr

Sejlforedrag

Evt ”åben båd” hen over sommeren

Duelighedsbevis

VHF DSC kursus

7. Skiltning Trafikhavnen:

Hadsund Sejlklub har kontaktet Mariagerfjord Trafik og Anlæg, da vi finder det utilstrækkeligt på manglende skiltning på Trafikhavnen om Hadsund Sejlklub har retten til at opkræve havnepenge.

Derfor har vi forlagt Mariagerfjord Trafik og Anlæg, at der mangler nogle mere officielle skilte, dette så de positivt på, det samme gøre sig gældende i Mariager og Hobro. Formanden for Hadsund Sejlklub vil derfor tage kontakt til Mariager og Hobro sejlklub for at lave et fælles skilt af trafikhavne i Mariagerfjord.

8. Projekter i Sejlklubben:

Status på de grønne områder er tilfredsstillende, selvom Corana situationen vanskeliggjorde forårets arbejde. Nu er området ved ynglingene også klippet, men der kan altid gøres mere

Vinterbader-rummet/familierummet er foreløbig sat på stand-by

Der er indhentet to tilbud vedr renovering af ramslaget, det afhentes i uge 36 og renoveres i Randers, forventes tilbage i uge 37/38

Der har været overvejelser omkring GTL-Diesel (Gas To Liquid), olien er 35 øre dyre, ikke så fleksible leverancernes og der er bådmotorer som ikke anbefales at bruge GTL- Diesel, så foreløbig arbejdes der ikke videre med.

Der vil komme nyt dæk på broen ved tankanlægget efteråret 2020 eller foråret 2021.

9. Eventuelt:

Sejlklubben hjemkøber en VHF Radio Antenne Tester, som medlemmer fremover vil kunne låne

Skabelon vedrørende ansøgning af midler fra J-70 salget færdiggøres i allernærmeste fremtid og lægges på hjemmesiden.

10. Næste møde:

Mandag den 21. september

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *