Referat af bestyrelsesmøde 5/5 2020

Deltagere: Paw Kristensen, Jens Jørgen Falsig, John Nielsen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Jesper Qvist og Bent Olsen

Fraværende: Jens Nørgaard

Dagsorden:

 1. Nyt fra næstformanden.
 2. Status for afholdelse af generalforsamlingen.
 3. Status på fjordbilletten.
 4. Status på økonomi ( Kasserer )
 5. Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer.
 6. Kommende arrangementer, hvad gør vi.
 7. Tømning af affalds container.
 8. Projekter i sejlklubben
  1. Status oprydning
  2. Div. Klubhuset.
  3. Sport
  4. Vest Molen
  5. Svingbro over spor
  6. Mastekran
  7. Ramslaget
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde

Referat:

1. Næstformanden orienterede om sidste nyt.

2. Der afventes nyt i åbninger 11/5 og 18/5 vedrørende antal personer i forsamlinger.

3. Fjordbilletten, de første billetter er solgt. På Facebook har opslaget fået næsten 4000 like.

Lavet link på hjemmesiden til Visit Himmerland – Mariager Fjordbillet.

4. Kasserer orienterede om økonomi status, økonomien er god, der er nogle enkelte udestående kontingentbetalinger.

5. Status på tilgang / afgang, der er kommet 4 nye og 4 er afgået, dette finder bestyrelsen tilfredsstillende, og der er nogle forespørgsler på bådepladser, derved håber vi på fremgang i 2020.

6. Fællestur til Ålborg er blevet aflyst.

Bestyrelsen afventer med den endelige beslutning om sommerfest, da vi ikke kender reglerne for forsamlingsforbuddet endnu. Beslutningen vil blive truffet på næstkommende bestyrelsesmøde den 8. juni.

Kapsejlads kan måske starte 10/6.

7. Affald container tømmes 2 gange om ugen i sommersæsonen, eller vi får tilført en ekstra

Affaldscontainer, arbejder på en løsning.

8. Projekter i sejlklubben:

 1. Status på oprydning, John kunne oplyse det er sat i gang og det begynder, at se godt ud flere steder

 2. Klubhuset er forårsrengjort, der er indkøbt sprit og toiletter bliver gjort ekstra rent løbende. Ny infotavle ved havnekontoret samt 2 nye postkasser, en til fjordbillet og en til autocamper / gæstesejler.

 3. Klubbens J-70 er solgt til medlem Flemming Jensen for 220.000kr. Efter fratræk af udlæg på båden vil restbeløbet, blive disponeret på en separat konto tilegnet klub aktiviteter og vil ikke indgå i driften af Hadsund Sejlklub. Båden vil være til rådighed for klubben en gang om ugen. Mere om denne efter overstået generalforsamling.

  Styregruppe Sport er opdateret med nye navne

  Jan har vinterkonserveret Rib båd med 2t motoren. Har også sat en seddel på at den ikke må bruges. Rib båd med 4 takt motor er sejlklar. Har fået stort service.

  Jan har lavet tiltag for at få sat lidt skub i vores Bliv Sejler Facebook side. Der findes link på hjemmesiden.

 4. På Vest Molen er trædække og bolte ved at blive udskiftet.

 5. Svingbro over spor er repareret og på plads.

 6. Mastekran, der har været 3 uheld med mastekranen i år, der er lavet en hvid markerings- line ved kranen, masten må ikke hæves vest for stregen, wire går ud af styrehjul. Der vil opsættes sikkerhedsskilte.

 7. Der er indkøbt hjelme, handsker og svømmeveste til ramslagsholdet. Der vil også blive lave påbuds skilte om at bære sikkerhedsudstyr på ramslag. Jens Jørgen Falsig har doneret 3 svømmevest fra køb af ny båd.

9. Eventuelt:

Bestyrelsen har besluttet at der vil blive kikket efter en ny jolle gerne en Limbo jolle 14 fods til ramslag, og motor fra J70 vil tilgå ramslag og til brug til andre opgaver i havnen.

Preben finder nogle ledige hænder til rengøring af ramslaget.

Opsætning af tov på udvendige pladser, til gæster sejler, opsætning af fastskruet grønne plader på plads.

10. Næste møde Mandag 8/6 kl. 19

Referent Bent Olsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *