Genoptagelse af Generalforsamling 24. juni kl. 19.00

Der indkaldes nu til den resterende del af generalforsamlingen der blev afbrudt 7. marts på grund af formandens hjertetilfælde.

Hadsund Sejlklub har truffet beslutning ud fra at forsamlingsforbuddet vil blive hævet til 30 til 50 deltager efter den 8. juni 2020.

Bestyrelsen kan være nødsaget til at aflyse den varslede generalforsamling 24. juni kl. 1900 hvis forsamlingsforbuddet ikke er bliver ændret. Der vil kun være adgang for stemmeberettigede på generalforsamlingen, og hvis der medbringes fuldmagter, skal de være udstedt til denne dato.

Eneste ændring i forhold til den oprindelige dagsorden er at Jens Nørgaard ønsker at gå af, grundet helbredsmæssige årsager.

Dagsorden:

6. Behandling af evt. indkomne forslag.

Der foreligger forslag fra Per Carlsen.

Bilag 2

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 2 medlemmer af bestyrelse Preben Grøn og Jens Nørgaard har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg.

8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Hadsund den 12. maj, Keld Gammelgaard, dirigent.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *