Medlemmers Rettigheder

§ 1. Aktive medlemmer

Aktive medlemmer betaler kontingent jf. Hadsund Sejlklubs prisliste.

Aktive medlemmer med bådplads skal arbejde minimum 10 timer om året, eller betale for arbejde jf. Hadsund Sejlklubs prisliste

Aktive medlemmer uden bådplads, men med leje af landarealet, eller Sportssejlbåde på trailer på Ynglinge pladsen er ikke omfattet af 10 timers arbejde om året.

§ 2. Aktive medlemmer med bådplads

Stk. 1.

Medlemmer med bådplads har ret til at bruge alle faciliteter som består af:

Stk. 2.

Adgang til klubhus, leje af klubhus, stort slæbested, højtryksrenser, værktøjscontainer, mastekran, kran, masteskur, lån af trailer, sauna, vinterbadning, trailerrampe, deltage i klubarrangementer, svømning for medlemmer, ægtefæller og hjemmehørende børn under 18 år.

Aktive medlemmer med bådplads har endvidere ret til at bruge landarealet til sommer / vinter parkering af deres båd inkl. et bådstativ.

§ 3. Aktive medlemmer uden bådplads

Stk. 1.

Medlemmer uden bådplads har ret til at bruge følgende faciliteter som består af:

Stk. 2.

Adgang til klubhus, leje af klubhus, stort slæbested, højtryksrenser, værktøjscontainer, mastekran, kran, masteskur, lån af trailer, sauna, vinterbadning, trailerrampe, deltage i klubarrangementer, svømning for medlemmer, ægtefæller og hjemmehørende børn under 18 år.

Stk. 3.

Aktive medlemmer uden bådplads kan leje en vinter / sommer plads på landarealet jf. prisliste.

§ 4. Langtidsleje af bådplads fra 1. maj til 31. oktober og fra 1. november til 30. april

Bådejer som ønsker at leje en bådplads betaler i perioden 1. maj til 31. oktober leje af bådplads jf. prisliste. Perioden 1. nov. til 30. april betales der halv pris af den pris som fremgår af Hadsund Sejlklubs prisliste.

Hvis en bådejer ønsker langtidsleje i mere end 3 mdr. inden for et kalenderår kræves der aktivt medlemskab jf. prislisten.

Hvis bådplads lejes mindre end 3 mdr. har man kun adgang til klubhus.

Langtidslejere må bruge faciliteter jf. § 3. stk. 2.

Hvis en langtidslejer ønsker at gøre brug af landarealet opkræves der pladsleje jf. § 8 og Hadsund Sejlklubs gældende prisliste.

§ 5. Vinterbadere

Må anvende klubhus og vinterbaderfaciliteterne.

Vinterbader har adgang til Hadsund Sejlklubs aktiviteter i Hadsund Svømmehal, gælder kun medlem.

§ 6. Passive medlemmer

Må anvende klubhus, adgang til svømning, gælder kun medlem.

§ 7. Ungdomsmedlemmer

Må anvende ungdomsfaciliteter og klubhus efter aftale med Styregruppe Klub.

Serviceydelser

§ 8. Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer

Bådejere uden bådplads og langtidslejere som er aktivt medlem kan leje en sommer og vinter plads på landarealet.

Opkrævningsperioden er 1. november til 30. april, og 1. maj til 31. oktober.

Bådepladsindehavere og aktive medlemmer uden bådplads, som har flere både, opkræves pr. båd

Pris for leje af landareal er jf. gældende prisliste

§ 9. Leje af mastekran

Kan lejes af ikke-medlemmer og øvrige medlemmer, som ikke har rettigheder til brug af kranen. Der afregnes pr. løft og betales til havnefoged.

§ 10. Leje af trailerrampe

Ikke-medlemmer kontakter havnefogeden for at få adgang til trailerrampen og betaler til havnefoged inden brug.

Hvis der ønskes ubegrænset adgang til trailerrampe hele året, skal man være passivt medlem, som også giver adgang til klubhuset.

§ 11. Bådkran

Kan lejes af ikke medlemmer og øvrige medlemmer, som ikke har rettigheder til brug af kran. Der afregnes med havnefoged inden udsætning.

Prisen er inkl. 1 stk. udsætning og 1 stk. optagning.

§ 12. Leje af bedding

Leje af bedding betales forud. Inden brug skal der underskrives en erklæring om at det er på eget ansvar og risiko beddingen bruges. Formular udleveres af havnefogeden og underskrives inden brug af beddingen.

Slæbestedet må kun anvendes med hjælp fra en godkendt hjælper, som havnefogeden kan være behjælpelig med at udpege.

Inkluderet i beddingslejen er en godkendt hjælper til optagning og isætning af båden.

Hjælperne er også behjælpelige med at finde et bådstativ, som kan lånes eller lejes, efter ejerens godkendelse.

De første 3 døgn er inkl. leje af spor, vand, højtryksrenser og el.

For efterfølgende døgn opkræves der beddingsleje jf. Hadsund Sejlklubs prisliste.

§ 13. Medlemsnøgle

Alle aktive medlemmer kan mod depositum få udleveret en nøgle.

Nøglen skal afleveres ved udmeldelse af klubben og depositum tilbagebetales.

§ 14. Leje af klubhus

Alle aktive medlemmer og aktive langtidslejer kan leje klubhuset uden for sejlsejlsæson.

Sejlsæson er perioden fra standerhejsning til standerstrygning.

§ 15. Tøjvask

Vaskemaskine og tørretumbler må benyttes af gæstesejlere og aktive medlemmer mod betaling.

Pris for vaskemaskinen og tørretumbler fremgår af prislisten for Hadsund Sejlklub.

§ 16. Trailer

Hvis et aktivt medlem låner klubbens trailer, må der ikke køres eller læsses mere på trailerne end der er angivet på trailerens vægttavle.

Hadsund Sejlklub er en virksomhed med eget CVR nr. og kan derfor ifølge Færdselsstyrelsen gøres ansvarspådragende, hvis en bruger af traileren bliver stoppet med overlæs.

Bødeforlæg kan tilgå både brugere og ejere af trailer.

Derfor:
“Låner/bruger hæfter for alle bøder og afgifter i låneperioden. Dertil også bøder som pålægges sejlklubben.”

Bestyrelsen i Hadsund Sejlklub

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *