Referat af bestyrelsesmøde 4/6 2019

Til stede:

 • Jens Nørgård
 • Paw Kristensen
 • Jens Jørgen Falsig
 • John Nielsen
 • Preben Grøn
 • Bent Olsen
 • Jan Vernersen   

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden.
 2. Flydebroer
  • Orientering om vores besøg i Kvistgård
  • Den nuværende situation
  • Nye tilbud
  • Hvad gør vi med hensyn til Lars Riborg
 3. Udslagsvask til campere.    
 4. Henvendelse fra Keld Gammelgaard. Bilag er fremsendt.
 5. Hvad gør vi vedr. vedligeholdelse af standermasten?
 6. Sommerfest den 17. august. Hvem fra bestyrelsen er ansvarlig for denne?
 7. Musik på havnen den 4. juli fra kl. 19 – 21. Hvem fra bestyrelsen tager denne
 8. Musik på havnen den 18. juli fra kl 19 – 21. Hvem fra bestyrelsen tager dette
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde

Mødereferat:

Ad pkt. 1. Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Nyt fra formanden:

Paw og Jens Nørgård deltog i  HAVSU (et møde mellem alle sejlklubberne i fjorden). Mødet blev afviklet i Kongsdal Baadelaug den 27. maj 2019. Formanden gennemgik referatet fra mødet.

Forslaget fra Hobro og Hadsund Sejlklub ang. fjordkort til fjorden blev modtaget positivt.

Målet er at få flere sejlere, både danske og udenlandske, til at sejle ind i vores fjord. Tankerne er, at sejlerne kan købe en billet som gælder i alle havnene i fx 3 eller 5 dage med en vis rabat.

Klubberne i fjorden skal give en tilkendegivelse, om de har lyst til at indgå i en projektgruppe. Deadline er senest den 1. juli 2019.

 • Kongsdal kunne være interesseret i nogle af de gamle flydebroer når og hvis vi får nye broer.
 • Jens Jørgen Falsig har fået sponseret en gasgrill af XL-BYG Hadsund.
 • Det går godt med dieselsalget.

 

Ad pkt. 2. Flydebroer

Orientering om vores besøg i Kvistgård:

Paw, Jens og Preben besøgte NBC Marine i Kvistgård angående brugte flydebroer. Der var nogle problemer med både kabelføring og rør til vand. Broerne var produceret i 8. mdr. 2012. Af den grund anbefaledes vi at kigge på nye broer i stedet for.

Der er hentet tilbud på nye flydebroer fra SF PONTONA og Langballe i Randers, som klubben vil arbejde videre på.

Der kommet forespørgsel fra Lars Riborg angående hvilken af fondene vi ønsker at ansøge. Derudover en del praktiske spørgsmål vedrørende fakta om den bestående flydebro.  

Lars Riborg vil iværksætte ansøgning fonde i forbindelse med finansiering af nye flydebroer.

 

Ad pkt. 3. Udslagsvask til campere.

Der arbejdes på at få placeret en udslagsvask for enden af det øverste spor. Den oprindelige plan var at placere en udslagsvask til campere ved ungdomsafdelingshuset, men dette ville give nogle lugtgener for naboen. Den nye placering vil give bedre muligheder for tilkørselsforhold. Der arbejdes videre med projektet.

 

Ad pkt. 4.

Der var modtaget et forslag fra Keld Gammelgaard angående annoncering af ledige bådpladser eftersom der har været større afgang end tilgang.

Jan Vernersen vil indhente nogle priser for annoncering samt får lave et udkast til en iøjefaldende annonce. Muligvis i Nordjyske, Amtavisen og Fjorden Avisen.

Der vil blive lagt et indlæg ind på sejlklubbens hjemmeside og sejlklubbens Facebook.

Paw og Jan er ansvarlig i samarbejde med webmaster.

 

Ad pkt. 5. Hvad gør vi vedr. vedligeholdelse af standermasten?

Bestyrelsen er opmærksom på at standermasten trænger til vedligeholdelse. Projektet angående vedligeholdelse er under udarbejdelse.

 

Ad pkt. 6. Sommerfest den 17. august.

Paw med nogle udpegede medlemmer har til ansvar at planlægge sommerfesten.

Festen starter kl. 19:00.

Der vil være nogle fællesarrangementer om eftermiddagen, program tilgår.

 

Ad pkt. 7. Musik på havnen den 4. juli fra kl. 19 – 21.

Irisk folkemusik og syng med.

Bent Olsen er ansvarlig for afholdelse samt omtale i Hadsund Folkeblad. Der vil være mulighed for køb af øl og vand.

Hadsund Bryghus har ytret et ønske om at komme forbi og give nogle smagsprøver. Paw vil tage kontakt til Hadsund Bryghus.

 

Ad pkt. 8. Musik på havnen den 18. juli fra kl. 19 – 21.

Irisk folkemusik og syng med.

Bent Olsen er ansvarlig for afholdelse samt annoncering i Hadsund Folkeblad. Der vil være mulighed for køb af øl og vand.

 

Ad pkt. 9. Eventuelt:

Preben Grøn orienterede:

Har bestilt kabel til strømstander til autocampere og det vil blive sat op.

Miljøtanken vil blive erstattet med en ny plastiktank, da den gamle ståltank lækker. Den nye vil blive beklædt med træ.

John Nielsen:

Broen mellem Hadsund Sejlklub og Roklubben er i dårlig stand.

John foreslog efter ønsker fra gæster, at saunarummet muligvis kunne bruges til fælles familiebaderum. Bestyrelsen vil se på muligheden, hvis behovet er der.

Jan Vernersen:

Vil indhente ny pris på årlig sikkerhedscheck på begge kraner.

 

Ad pkt. 10.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 27. aug. 2019

 

Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *