Endelig dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub

Lørdag den 2. marts 2019 kl: 13.00 i klubhuset.

(I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00 til en beskeden pris af 30 kr.)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af prisliste, incl. kontingent, leje, afgifter m.m.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen
 7. Vedtægtsændringer.
 8. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen: 5 medlemmer af bestyrelse har tilkendegivet at de er tilrådighed for genvalg.
 9. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Hadsund den 11. februar 2019.

Bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *