Referat af bestyrelsesmøde 7/2 2019

Deltagere : Jan Vernersen, Preben Grøn, Rene Poulsen, Jens Jørgen Falsig og Jens Nørgård

Afbud Leif og John

Dagsorden :

 1. Nyt fra formanden.
 2. Generalforsamling 2/3 2019.
 3. Generalforsamling i Dansk Sejlunion
 4. Fælles arbejdsdag 30. marts.
 5. Henvendelse vedr. Waterfestival.
 6. Næste møde lige før generalforsamlingen
 7. Eventuelt

 1. Der bliver holdt et møde med Hobro Sejlklub omkring mulighed for udlejning af vores ledige pladser. Hobro har et antal sejlere på venteliste for større både og vi har ledig kapacitet. Med start i det tidlige forår og hen over sommeren vil der blive arrangeret musikaftener på havnen. Her vil blive mulighed for lidt dans og hygge.
 2. Generalforsamlingen holdes 2/3 2019.Kl.13 og kl.12 er der mulighed for en sild og frikadellemad. Punkter der er drøftet er bla. vedtægtsændringer og kandidater til bestyrelsen
 3. Generalforsamling i Dansk Sejlunion 23/03 ,ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage denne dag.
 4. Arbejdsdagen 30 marts. Dette vil ikke indgå ikke i de pligtige 10 timer. Der bliver ophængt tilmeldingssedler til de forskellige opgaver i klubhuset. Der vil også være muligt selv og skrive et forslag. Dagen begynder med kaffe og rundstykker og der serveres biksemad til middag. Bestyrelsen håber på mange deltagere, så sejlklubben såvel inde som ude kan blive rigtig flot fra starten af den nye sæson. Mød op og nyd samværet og støt klubben.
  Kaffe kl.8 Biksemad kl.12 fyraftensøl/kaffe kl 16.
 5. Waterfestivalen folkene har ønsket at genstarte projektet og spurgt om Sejlklubbens deltagelse her. Da vi de sidste par gange ikke har fået nogen gevinst ved dette og har problemer med at finde arbejdskraft, har vi sagt nej tak. Som før skrevet vil der blive nogle musik arrangementer og dette vil også være åben for byen.
 6. Næste bestyrelsesmøde holdes 21-02 kl 19:00
 7. Eventuelt:
  • Rene er godt i gang med planlægning af ny plads til autocamper. Rene færdiggør dette arbejde. Der arbejdes med tilbud og en eventuel kommende miljøstations placering… Allerede i januar har der været en håndfuld autocamper og besøge klubben.
  • Preben forslår at ændre svinget ved indkørsel mod vest. Gør dette mere venlig mod lastbiler og andre store køretøjer. Dette vil blive udført i 2019.
  • Jan laver opslag om at skaffe nye medlemmer med bådplads. Kort fortalt er ideen, at finder et medlem af klubben en nyt medlem med bådplads, belønnes denne med fritagelse af kontingent for et år.
  • Jens Jørgen oplyser at rykkerproceduren for dårlig betaler er udført og at der kun er en skylder tilbage. Bestyrelse vil overveje inkasso eller andet tiltag for dette medlem. Muligvis eksklusion af klub.

Referent: Jan

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *