Bestyrelsesmøde 7. februar

Referat fra bestyrelsesmøde i sejlklubben 7. februar 2017

Der var afbud fra Preben Grøn og Jens Jørgen Falsig på grund af bortrejse

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra formanden

3. Ordensreglementet

4. Vild med Vand

5. Renovering af det røde hus

6. Returnering af ynglinge fra Hobro

7. Træskibssejlads

8. Status fra kassereren

9. Underskrift af nye vedtægter

10. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt. For fremtiden opbevares ikke en papirkopi, men alene en elektronisk – primært på hjemmesiden

2. Orientering fra formanden

Det blev besluttet at ændre dato for medlemsmødet fra 3. maj til 4. maj, da der er kapsejlads om onsdagen.

3. Ordensreglementet

Udkastet til ordensreglementet blev gennemgået og indsendes snarest til myndighederne for godkendelse.

4. Vild med Vand

Bestyrelsen har i længere tid diskuteret om man fortsat skulle deltage i Waterfestival. Det har været svært at skaffe folk til at hjælpe, økonomiens har ikke været prangende på det sidste, og så er der jo efterhånden meget få aktiviteter der har noget med vand at gøre.

Det er derfor i stedet besluttet at vi sammen med roklubben (der er også sendt invitation til dykkerklubben) laver et arrangement i sejlklubben og roklubben under overskriften ”Vild med Vand” og det betyder at vi kobler os på det projekt der styres af Dansk Sejlunion og Flid, dvs. lystbådehavnene. Her er der landsdækkende ”Havnens Dag” 10. juni.

Sammen med de øvrige klubber vil vi lave en række aktiviteter der skal trække flest mulige fra Hadsund og omegn ned til oplevelser i Sejlklubben og roklubben 10. juni. Vi ønsker at begynde med nogle kerneaktiviteter, så kan vi senere udvide arrangementet.

Der nedsættes en gruppe der skal planlægge aktiviteten. Fra sejlklubben deltager Lars Riborg.

5. Renovering af det røde hus

Det blev besluttet at det ”røde hus” der blandt andet indeholder vinterbadernes faciliteter og ungdomsafdelingens materialer bliver renoveret her i foråret.

Vinterbaderne får udvidet saunaen, og J70 folkene får et rum til deres grej. Her ud over bliver der monteret en udslagsvask der kan benyttes af autocampere, og det undersøges om der kan laves et halvtag bag bygningen til gummibåden.

Endelig har vinterbaderne ønsket en trappe i stedet for en stige, når de skal i vandet. Om muligt vil vi gerne imødekomme ønsket.

6. Returnering af ynglinge fra Hobro

Hobro sejlklub har ikke længere behov for de to ynglinge som de har lånt.

Det blev derfor besluttet at sætte de to både til salg blandt medlemmerne til en favørpris, med henblik på at det er unge der kan købe dem.

Bådene – med trailer – sælges for 6000 kr. pr stk. og bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt potentielle købere. Det forventes at køberne vil benytte bådene i Hadsund.

7. Træskibssejlads

Fra Børge Poulsen havde bestyrelsen modtaget et notat om Træskibssammenslutningens pinsestævne 2017.

Ifølge planen vil et antal lægge til i Hadsund torsdag 1. juni på vej til Hobro.

I notatet fra Børge hedder det blandt andet: Styregruppen håber at der også i vandklubberne i Hadsund vil være frivillige, som har lyst til at komme bag kulisserne og få nogle unikke oplevelser, samtidig med at man yder nogle timers indsats.
 
Jeg håber at der kan laves et opslag på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen, så vil det vise sig og der er interesse for at være med.

Det lyder spændende at træskibene vil lægge til i Hadsund på vej til Hobro. Vi vil da også gerne fortælle om besøget på vores hjemmeside og sende en mail rundt til vores medlemmer om arrangementet. Vi vil dog afvente til vi kender programmet nærmere, og høre om der er nogen særlige muligheder og tilbud til medlemmerne.

8. Status fra kassereren

Da kassereren i hast måtte rejse til udlandet på forretningsrejse måtte Jens videregive en status. Jens Jørgen er kommet godt fra start, men der er naturligvis nogle hængepartier, så vi håber på forståelse blandt medlemmerne hvis de konstaterer en fejl.

Men ellers ser klubbens økonomi tilfredsstillende ud.

9. Underskrift af nye vedtægter

De nye vedtægter blev underskrevet.

10. Eventuelt

Jan Vernersen havde et ønske om at få renoveret vestmolen, da beklædningen er i dårlig forfatning, hvilket giver problemer når både skal i og op.

Leif svarede at en større renovering af beklædningen er der ikke penge og kræfter til nu, men han var enig i at en ny og mere tidssvarende beklædning var tiltrængt. Jan mente også at man her og nu kunne nøjes med en mindre reparation. Jan mente at kunne skaffe mandskabet, men der var også behov for et mindre beløb. Det blev bevilget.

Vores gummibåde og motorer hertil trænger til et serviceeftersyn. Det blev besluttet at det skal ske med professionel hjælp. Jan har sagen.

Det blev besluttet at acceptere et tilbud på hjertestarter med skab til udvendig ophængning.

Næste møde 23. marts

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *