Formandens tale til nytårskuren

Der var fuldt hus til nytårskuren – flot

Jeg vil i år på bestyrelsens vegne starte med at sige tak.

 

Tak til de mange medlemmer, som hver gang bestyrelsen får en god ide til nye tiltag, møder op og udfører et stort arbejde for sejlklubben.

Når jeg ser tilbage på 2016 og på, hvor mange opgaver, som er blevet løst i løbet af året, har vi lov til at være stolte og tilfredse.

Der er blevet bygget garage til de store maskiner, de gamle badeværelser er blevet renoverede, der er uddybet i havnebassinerne, der er sat flagstænger op, sikker havn er blevet gennemført og her sidst på året er flisearealerne og bedene næsten færdiggjorte.

Når Mariager Sejlklub i deres nytårshilsen udtaler, at de er imponerede over vores havneanlæg, så kan vi også godt være det.

I 2017 har vi et stort projekt, som skal gennemføres. Nemlig det røde hus, som trænger til en kærlig hånd. Tidens tand har gjort sit indhug.

Inden for en overskuelig tidshorisont vil parterne som er brugere blive indkaldt til møde og blive præsenteret for bestyrelsens oplæg.

Vores vinterhavnefogeder har allerede gjort forberedelse, idet de har gennemført en totaloprydning i depotrummet. Det får mig til lige at minde om, at ejeren af den opmagasinerede påhængsmotor i depotrummet gerne snarest må afhente motoren. Eller sætter vi den til salg blandt medlemmerne.

Her i klubhuset trænger vi til en udskiftning af de store vinduer i sydsiden.

Efter mere end 40 år er der behov for at der bliver isat nye. Så her er også en opgave, som skal udføres.

Den nye bestyrelse har holdt sit første møde efter generalforsamlingen og hvis tonen og engagementet fortsætter med samme styrke, lover det godt for det kommende samarbejde.

Bestyrelsen håber, at de til tider meget negative udtalelser, der kommer fra et beskedent mindretal af medlemmer ændrer sig i det kommende år til et positivt arbejde for helheden og ikke kun for en minoritet af medlemmer.

Jeg vil slutte med at ønske alle et rigtig godt nytår og sige tak for samarbejdet i 2016.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *