Referat bestyrelsesmøde 30. august 2016

Bestyrelsesmøde i Hadsund Sejlklub 30. august 2016

Der var ingen afbud

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Orientering fra formanden
 3. Generalforsamlingen
  1. Tidsplan
  2. Opstilling
  3. Kassererfunktionen
  4. Evt. vedtægtsændring
 4. Status på sejlsportsligaen
 5. Udformning af bådvogne
 6. Status på klubbens økonomi
 7. Eventuelt

 

Referat:

 1. 1.Godkendelse af referat

 

Referatet blev godkendt

 1. 2.Orientering fra formanden

a: Der var endnu intet regnskab for årets Waterfestival, men der havde været mange mennesker om eftermiddagen, men få om aftenen

b: Der er stillet en påhængsmotor ind i ølrummet – den hører ikke til der

c: Medlemslisten trænger til at blive gennemgået og ajourført – det drejer sig først og fremmest om medlemmer der ikke har bådplads.

d: Det røde skur der blandt andet indeholder vinterbadere og ungdom, skal renoveres. Formanden indkalder de berørte parter til et møde.

e: Ordningen med rundstykker til gæstesejlere i juli har været en rimelig succes, så den fortsætter næste år.

 1. 3.Generalforsamlingen
  1. a.Tidsplan

Tidsplanen blev gennemgået og justeret. Som bekendt holdes generalforsamlingen 12. november kl. 13.00

 1. b.Opstilling

Kenneth og Henrik ønskede ikke genvalg. Leif og Preben var villige til genvalg. Det betyder at der mangler to medlemmer, hvoraf den ene meget gerne skal kunne påtage sig opgaven som kasserer.

 1. c.Kassererfunktionen

For at mindske jobbet som kasserer havde Leif, Jens og Keld forsøgt at skitsere en arbejdsdeling

 1. d.Evt. vedtægtsændring

Ideen med at vælge nogle af styregruppemedlemmerne på generalforsamlingen fungerede ikke tilfredsstillende, fx var der i styregruppe havn langt flere medlemmer end de valgte på generalforsamlingen.

Der er også behov for at modernisere indkaldelse til generalforsamlingen. Med den totale mangel på service fra Postdanmark bliver vi nødt til at vælge e-mail og hjemmeside i stedet. Næsten alle medlemmer har i dag adgang til en pc. Samtidig vil bestyrelsen også foreslå at annoncen i Hadsund Folkeblad droppes, den er ret dyr og formodentlig uden den store betydning.

Alle bestyrelsesmedlemmer læser vedtægterne igennem til næste møde for at se om der er andre ting der skal justeres.

 1. 4.Status på sejlsportsligaen

Holdet der deltager i sejlsportsligaen klarer sig flot. Der er styr på økonomien, selvom Henrik indrømmede at han havde været bagefter.

Poul Flohr havde sendt nogle spørgsmål og ønsker til bestyrelsen. Jens og Keld tager et møde med Poul Flohr for at få uddybet spørgsmålene. Støttegruppen foreslog endvidere at den blev omstruktureret. Bestyrelsen fandt det ikke muligt at udpege et medlem før efter generalforsamlingen.

 1. 5.Udformning af bådvogne

Det er åbenbart ved at blive moderne med bådvogne med fast tag. Det er for så vidt også i orden, under forudsætning af at ”taget” ikke rækker ud over vognen. Gør det det bliver det vanskeligere med opbevaring og transport. Bestyrelsen vil derfor se på en justering af havnereglementet.

 1. 6.Status på klubbens økonomi

Klubbens økonomi ser ganske fornuftig ud. Restancer på et acceptabelt niveau.

 1. 7.Eventuelt

Mariager og Hadsund får besøg af et kunstnerprojekt: Life Boats fra 11. til 19. september. Klubben er som sådan ikke involveret, skibene vil lægge til Kaj i trafikhavnen, men vi har accepteret at deltagerne kan benytte klubhuset.

På et tidspunkt havde der været problemer med at benytte Mobile Pay, hvorfor det var suppleret med swip. Mobile Pay fungerer dog nu, og Henrik lovede at undersøge hvad der havde været galt.

Vi havde mulighed for at indkøbe nogle skinner, dette tilbud vil vi benytte os af.

Næste møde: 27. september

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *