Bestyrelsesmøde 3. februar

Referat fra bestyrelsesmøde i Hadsund Sejlklub 3. februar 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Nyt fra Formanden

3. Endelig godkendelse af budgetter for styregrupperne

4. Planerne for Sikker Havn

5. Klubbens Ynglinge

6. Strategimøde

7. Tidsplan for 2015

8. Klubbens trailer

9. Nye trækvogne

10 Eventuelt

Fraværende: Keld Gammelgaard

Inden bestyrelsesmødet fremlagde René Nielsen og Flemming Jensen deres fremtidsplaner for deltagelse i sejlsportens superliga som de har kvalificeret sig til sammen med Mark Carlsen og Jesper Brøndum.

Bestyrelsen besluttede efterfølgende at give tilskud til startpenge.

1. Godkendelse af referat

·         Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra Formanden

·         Æresmedlem Ove Nielsen er død.

·         Klubbens forsikringsbehov er blevet gennemgået og skal nu forhandles.

·         Frank Christensen der underviser i duelighedsbevis har tilbudt at afholde et gratis brush-up kursus i søvejsregler.

·         12. februar afholdes møde med Hobro sejlklub om ungdomsafdeling og sejlerskole.

·         Der er blevet afholdt opstartsmøde i Styregruppe Klub.

3. Endelig godkendelse af budgetter for styregrupperne

·         De tre styregrupper fremlagde budget for 2015. Budgetterne blev godkendt med kasserens velsignelse.

4. Planerne for Sikker Havn

·         Planerne for hvordan vi bliver godkendt til ”Sikker Havn” blev gennemgået. Da der skal investeres en del i sikkerhedsudstyr og da det kræver en del arbejde, er det planen at strække implementeringen over 3 år.

5. Klubbens Ynglinge

·         Da ungdomsafdelingen ikke længere gør brug af klubbens ynglinge, blev det vedtaget at sælge dem. I første omgang bliver de sat til salg for klubbens egne medlemmer til en favorabel pris.


6. Strategimøde

·         Der afholdes ingen strategimøde for nuværende. Emner diskuteres i stedet på bestyrelsesmøderne.

7. Tidsplan for 2015

·         Kalenderen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

8. Klubbens trailer

·         Traileren er i meget dårlig stand. Da traileren er over 30 år gammel vedtages det ikke at reparere yderligere på den, men i stedet at undersøge prisen på en nyere brugt.

9. Nye trækvogne

·         Der indkøbes 3 nye trækvogne.

10 Eventuelt

·         Facebook kunne måske bruges til profilering af sejlklubben for at tiltrække nye medlemmer og flere gæstesejlere.

·         Klubtrøjer til ungdomsafdelingen blev diskuteret.

·         Ungdomsstævne i august planlægges sammen med Bønnerup.

·         Ønskeliste fra kapsejladsudvalget blev diskuteret.

·         Kasseren arbejder på højtryk for at løse problemerne med opkrævningerne.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag 25/3 kl 19.

Referent Brian Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *