Bestyrelsesmøde i sejlklubben 17. september 2014 kl. 18.00

 

 

 

Alle var til stede.

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 2.  Nyt fra formanden.

 3.  Forsikringsforhold for sejlklubben.

 4.  Hastighedsbegrænsning for sejlads mellem sejlklubben og fiskerihavnen.

 5.  Ny sponsoraftale.

 6.  Waterfestivalens regnskab og resultat.

 7.  Bestyrelsens holdning til sejlklubbens fortsatte engagement i Waterfestivalen.

 8.  Gennemgang af den skriftlige beretning for kommende generalforsamling.

 9.  Fastsættelse af udsendelsesdato for materialer til generalforsamlingen.

 10.  Dato for næste møde

   

   

   

   

  Referat:

   

  1                    Godkendelse af referat fra sidste møde.

   

   Referatet blev godkendt.

   

  2                    Nyt fra formanden.

   

  Formanden orienterede om at Poul Flohr havde kontaktet ham om, at der havde været et betydeligt svind i iskagebeholdningen, og at det ville medføre at der ikke blev noget overskud til ungdomsafdelingen. Han foreslog blandt andet, at man ændrede koden på dørene.

   

  Bestyrelsen fandt det meget beklageligt at der havde været et svind, men fandt ikke at en ændret kode ville hjælpe ret meget i forhold til ulemperne. I sommerperioden kan man komme i klubhuset uden kode.

   

  På grund af udbydernes forsøg på at begrænse spam-mail, vil det ikke fremover være muligt at sende mail ud til medlemmerne efter det nuværende system. Vi vil derfor i stedet forsøge at etablere et nyhedsbrev, hvor medlemmerne aktivt skal tilmelde sig via hjemmesiden. Herom senere.

   

  Det blev diskuteret hvordan vi kan reducere restancerne – der dog er på et forholdsvis lavt niveau.

   

  Et tidligere medlem havde klaget over at der findes en liste over medlemmer på hjemmesiden. Den er nu fjernet.

   

  Det blev besluttet at overveje en genoplivning af passivt medlemskab. Det skal dog ske på en sådan måde at de ikke tæller med ved opgørelsen over medlemmer til Dansk Sejlunion, idet det koster ca. 200 kr. pr. år pr. medlem.

   

  3                    Forsikringsforhold for sejlklubben.

   

  Preben og Jens havde deltaget i et møde arrangeret af Dansk Sejlunion om forsikring af klubbens maskiner mv.

   

  Bestyrelsen gav Preben og Jens bemyndigelse til at gå videre med forhandlingerne med de forsikringsmæglere som Dansk Sejlunion anbefalede.

   

  4                    Hastighedsbegrænsning for sejlads mellem sejlklubben og fiskerihavnen.

   

  Fyr og vagervæsenet, som vi kalder dem – det er dem der sejler med Als mv., foreslog at der blev udlagt bøjer fra roklubben og til og med fiskerihavnen der markerede en hastighedsbegrænsning på 5 knob. De spurgte om vi ville finansiere den ene bøje.

   

  Bestyrelsen var meget positiv, der er store motorbåde der ikke engang ved at der er en generel hastighedsbegrænsning på 7 knob fra Dania og ud til Kattegat. Det er op til fyr- og vagervæsenet at ansøge de relevante myndigheder.

   

  5                    Ny sponsoraftale.

   

  Jens og Henrik havde forhandlet med en sponsor som afløser for Østjysk Bank. Vi var glade for at det var lykkedes at finde en ny, nemlig Andelskassen I Hadsund. Pr. 1 oktober og et år frem vil de være sponsorer for os, og de vil gerne forlænge, hvis sponsoratet medfører en tilgang af kunder, så her er en beskeden opfordring.

   

  6                    Waterfestivalens regnskab og resultat, samt klubbens indstilling vedr. det fortsatte engagement.

   

  Waterfestivalen havde i år været begunstiget af godt vejr og mange aktiviteter, men til trods herfor var overskuddet ikke fulgt med. I følge Jens skyldes det delvist megen slør i organisationen.

   

  Dette førte til en længere debat i bestyrelsen om vi fortsat skal deltage, for det kniber også med at få vores medlemmer til at give et nap – det skal dog huskes at der er nogle få der  gør et stort stykke arbejde.

   

  Jens mente dog at aktiviteten betyder meget for vores samarbejde med de andre klubber og med byen, og han var villig til sammen med Lars Rigborg at prøve om ikke man kunne genoplive Waterfestivalen med nye aktiviteter til erstatning af fx kaproningen med dragebådene.

   

  På denne baggrund gav Bestyrelsen sin fulde opbakning til en revitalisering.

   

  7                    Gennemgang af den skriftlige beretning for kommende generalforsamling.

   

  Formandens udkast til skriftlig beretning blev gennemgået. Med stor glæde kunne vi konstatere at vi har et stigende medlemstal primært blandt unge mennesker, så der skal lyde et hurra for ungdomsafdelingen.

   

  8                    Fastsættelse af udsendelsesdato for materialer til generalforsamlingen.

   

  En lille hård kerne i bestyrelsen mødes 7. oktober og kuverterer mv. materiale til medlemmerne.

   

  9                    Dato for næste møde

   

  Næste møde 21. oktober kl. 19

   

  For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *