Medlemsmøde 30. april 2014 i Hadsund Sejlklub

 

 

 

.

 

 

 

Formanden bød velkommen og gik derefter over til en gennemgang af nye tiltag i år.

 

Renovering af Mastekran – masten er blevet forhøjet efter Bodil lagde den ned.

 

Renovering af Flagmasten.

 

Renovering af vand og el i havnen.

 

Renovering af bådvognspladsen, Peter og andre har haft et stort arbejde med at forskønne området.

 

Opretning og fornyelse af pæle.

 

Renovering af gang og toiletter.

 

Arbejdet med pumpen i den ny havn, som især Kaj har stået for

 

Rengøringsfestival.

 

Ændring af havnefogedforholdene, fremover er der ingen havnefoged i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning. Til gengæld er der fast havnefoged i højsæsonen.

 

 

 

Hvad mangler vi?

 

Lydisolering i klubhuset – specielt i den gamle del af klubhuset er akustikken elendig, det udbedres til efteråret.

 

Udskiftning af vinduer i køkken. Vi har modtaget et tilsagn fra kommunen om støtte til udskiftning af de to vinduer

 

Udvidelse af masteskur

 

 

 

Waterfestival

 

Jens opfordrede til at mange melder sig når der indkaldes til Waterfestival. Klubben tjener op mod 25.000 kr. på arrangementet. I år bliver det 7.-8. og 9. august. Den 7. om aftenen bliver der friluftsbiograf mens hovedaktiviteterne finder sted 8. august.

 

 

 

Sommerfest 24. maj

 

Målet er at der er arrangementer fra kl. 10 og til den anden side af midnat. Flest mulige skal på vandet, der bliver Blå Bånd sejlads, sejlads for motorbåde og sejlads for motorsejlere mv.

 

Kl. 19 er der festmiddag!

 

Al tilmelding foregår ved opslagstavlen.

 

 

 

Sikkerhed til søs

 

Endelig omtalte Jens den opstramning af reglerne om sikkerhed til søs der er sket efter ulykken på Præstø Fjord.

 

Da Søfartsstyrelsen ikke har været særligt præcise i deres regelfortolkning vil Jens vende tilbage om punktet når der forligger nærmere.

 

 

 

Herefter tog kassereren over: Økonomien for Sejlklubben – foråret 2014

 

Der er medlemsfremgang i ungdomsafdelingen, hvilket er særdeles glædeligt

 

Der er indkøbt to 405-joller, hvilket er lykkedes bl.a. takket været sponsorstøtte fra: Finn Larsen, Hans Jørgen Jensen og Niels Berwald.

 

 

 

I seniorafdelingen/klub er WC’er mv. renoveret, og det er betalt af en donation fra ELRO-fonden.

 

 

 

Havnen

 

Lige nu er der flere indtægter end udgifter – men det bliver nok rettet op!

 

Gammelt jern… er også penge værd!

 

Der er omsat 6 pladser, og der er kun et medlem der afventer at få indskuddet retur.

 

På sigt lidt højere udgifter – renoveringsplan

 

 

 

Fælles

 

Kontingentstigning Dansk Sejlunion

 

Gennemgang af klubbens forsikringer pågår

 

Vi har fået restancerne væsentligt nedbragt, de er nu på 21.000 kr. , fordelt på 17 medlemmer

 

Alt  i alt en økonomisk situation tæt på/på forkant af budgettet

 

Kontingent- & bådpladsindtægter ligger på budgettet

 

Udgifter lige nu en ”smule lavere”.

 

 

 

Forventer at klubben er ”gældfri” ved årets udgang

 

Opfordring til at stadig flere tilmelder sig Betalingsservice, det er kun ca. 60 pct. der er tilmeldt.

 

 

 

Herefter var det op til medlemmerne at give ros eller ris

 

Børge Poulsen havde et revisionsmæssigt spørgsmål til kassereren. Kassereren lovede at vende tilbage.

 

Søren spurgte om man kan forvente at kontingentet bliver nedsat nu hvor klubben er gældfri.

 

Svaret var NEJ, der er flere dyre projekter i fremtiden – fx vestmolen og pontonbroen.

 

Formanden kunne oplyse på et spørgsmål at klubben igen har søgt Tryg-fonden om at få en hjertestarter.

 

Jørgen Pedersen foreslog at man anskaffede nogle “bomme” så det blev lettere at lægge til på ydersiden af broen. Han var i den situation at han kun kunne komme ombord fra agterenden af båden, og det gav visse problemer, for det kunne jo ikke lade sig gøre inde i havnen, hvor båden ikke må ligge med agterenden ind til kajen, og ved pontoen er det kun sejlbåde.

 

Bestyrelsen har forståelse for problemet og vil se på sagen. Pontoen er ikke “kun” for sejlbåde.

 

Kaj synes at bestyrelsen skal være noget mere fremadrettet.

 

John A. havde en seddel med store og små punkter, men indledte vistnok med at rose bestyrelsen, ellers var det:

 

1. Bestyrelsen skal huske at bruge opslagstavlen

 

2. For 117 gang: husk at vende de røde skilte

 

3. Er det blevet tilladt at lægge stativer på voldene bag vognene

 

4. Det forekommer ikke smart at man vil flytte jollestativerne længere op, det risikerer at medføre at medlemmerne lader deres jolle ligge i vandet

 

Kommentarer til Johns kommentarer: 1. Ja, 2. Ja, 3. Nej 4. Kommentarerne er hermed videregivet til pladsformanden.

 

Peter W. bemærkede at i hans tid som havnefoged havde det aldrig været et problem at finde plads til gæsterne.

 

Kurt Gregersen havde fået en henvendelse fra klubben om at man godt ville købe hans slæbejolle – baggrunden var at klubben har brugt jollen som arbejdsbi, og det havde kostet et par vinger eller tre. Kurt kunne fortælle at det var en slæbejolle han havde haft med hjem fra Grønland, men han vil i dag gerne donere den til klubben.

 

Donationen blev modtaget med stor glæde.

 

Ole Nielsen: Er det ikke lidt fattigt med gæsteflag under sallingshornet på flagmasten, og der burde være et skilt der bød gæster velkommen.

 

Jens svarede at nu prøver vi med gæsteflagene på masten, så må vi se. Ideen med et skilt er god.

 

Lars Rigborg, nyt medlem fra sidste år, havde ros til bestyrelse og medlemmer, han havde som nyt medlem fået en flot modtagelse.

 

Det blev diskuteret hvordan vi kan låne søkort af hinanden såvel papirudgaver som elektroniske – Jens og Ole Balle havde tidligere arbejdet med at oprette et register, men det var blevet for dyrt med alle de møder og frokoster det havde kastet af sig, så de opfordrede til at man gjorde mellem de enkelte medlemmer.

 

Endelig var der fra Kaj og mange andre medlemmer et ønske om at mastekranen forbedres så armen kan hæves og sænkes.

 

For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *