Bestyrelsesmøde 24. april

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat ,2. Orientering fra formanden ,3. Medlemsmødet ,4. Sommerfesten,5. Havsu – nyt medlem,6.  Økonomien,7. Nye medlemmer – hvilke krav kan vi stille,8. Vores legeplads,9. Eventuelt

 

Referat:

 

1. Godkendelse af referat

 

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

2. Orientering fra formanden

 

Formanden oplyste at problemet med fjernvarmen – vores returtemperatur var for høj, var løst. Der var monteret en ny varmeveksler.

 

Planen havde været at montere lyddæmpning i loftet i klubhuset, men det var blevet droppet af æstetiske årsager, så i stedet udskiftes loftet til vinter med troltekt plader.

 

Formanden har søgt om 20.000 kr. fra kommunen til udskiftning af vinduer i køkken.

 

Henrik aftaler et møde med Østjydsk Bank om sponsoratet.

 

Renoveringen af toiletter og gang holdt sig inden for det budgetterede.

 

3. Medlemsmødet

 

Formanden gennemgik oplæg til medlemsmødet der som bekendt holdes 30. april. kl. 19.00

 

4. Sommerfesten

 

Som optakt til sommerfesten holdes tre kapsejladser. Den traditionelle Blå Bånd sejlads, hvor vi ønsker størst mulig tilslutning, men der ud over er der en del både der ikke sejler kapsejlads, for dem arrangeres to sejladser. For motorsejlere og andre arrangeres en hyggekapsejlads med afgang fra Dania og endelig vil der som noget nyt blive arrangeret en sejlads for motorbåde med børn. Turen ventes at gå via Mariager og Høllet tilbage til Hadsund, og undervejs skal børnene løse nogle opgaver.

 

Om aftenen serveres der grill som sidste år.

 

Tilmelding til festen skal ske på opslagstavlen.

 

5. Havsu – nyt medlem

 

Keld har været medlem af havnenes samarbejdsudvalg i en tre-fire år, men har besluttet at trække sig. Baggrunden er at udvalget i efteråret blev enig om en ny indskrænket mødestruktur. Denne struktur blev kuldkastet af den ny formand for Hobro Sejlklub der ønskede en fornyet debat af udvalget og udvalgets struktur. Det orkede Keld ikke da han havde brugt tid på at udarbejde oplægget til den indskrænkede mødestruktur.

 

Bestyrelsen besluttede at vente med at udpege et nyt medlem til udvalget havde fundet sine ben.

 

6.  Økonomien

 

Henrik gennemgik klubbens økonomi, der ser særdeles fornuftig ud. Resultatet fremlægges på medlemsmødet.

 

7. Nye medlemmer – hvilke krav kan vi stille

 

Det blev diskuteret om klubben kunne sige nej til en anmodning om at få en bådplads. Der er ingen aktuelle problemer, men vi kan jo komme i den situation at medlem søger optagelse som har givet problemer andetsteds. Formanden gransker juraen.

 

8. Vores legeplads

 

Flere og flere lukker deres legeplads af skræk for erstatningssager, hvilket var baggrunden for diskussionen i bestyrelsen. Den eneste klub ud over Hadsund der har legeplads er Kongsdal.

 

Vi var enige om at det er af stor værdi at vi har legepladsen, så må vi gå en runde og tjekke om der er forhold der skal ændres ud fra sikkerheden, fx flisebelægningen.

 

9. Eventuelt

 

Keld oplyste at der en af de nærmeste dage lanceres en ny hjemmeside. I første omgang  er der måske ikke de store forbedringer for brugerne, men det skulle gerne komme blandt andet med en ny menu-struktur. Den ny teknik står Morten Hindsholm for.

 

For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *