Referat fra bestyrelsesmøde 21. januar

 1. Godkendelse af referat

 2. Orientering fra formanden

 3. Reparation mv. af mastekran

 4. Budgettet for 2014

 5. Hvilke restancer har vi

 6. Planlægning af aktiviteter i vinter/forår

 7. Forslag til aktivitet i efteråret – keld

 8. Forslag til skilte på havnen

 9. Blå Flag

 10. Strategiseminar

 11. Eventuelt

   

  Fraværende: Preben Grøn og Kenneth Søgaard

   

 1. Godkendelse af referat

 2. Referatet blev godkendt, og de nye vedtægter blev underskrevet.

 3. Orientering fra formanden

  Jens og Keld holder møde med Tryg forsikring 3. februar kl 13.30 med henblik på at samle forsikringerne ét sted.

  Jens har igen søgt Trygfonden om støtte til en hjertestarter.

  Elro-fonden er søgt om 45.000 kr. til renovering af toiletterne (efter bestyrelsesmødet er pengene blevet bevilget Jubiii

  Henrik udtræder af arbejdsgruppe for Waterfestival på grund af arbejdspresset i hans daglige arbejde.

  Vi søger derfor en person der kan indgå i arbejdet sammen med Jens Nørgaard.

  Situationen fik bestyrelsen til at diskutere om vi overhovedet kan deltage i festivalen fremover. Interessen fra medlemmernes side er tilsyneladende behersket når det kommer til en arbejdsindsats på dagen for festivalen. I år bliver der intet overskud fra arrangementet, men ellers har vi jo tjent ca. 25.000 kr. om året på arrangementet.

 4. Reparation mv. af mastekran

  Leif orienterede om at det er aftalt med Skelund smedene at de kan reparere og forlænge den nuværende kran på meget favorable vilkår.

  Til gengæld er der vild uenighed i bestyrelsen om vi skal benytte lejligheden til at bevæge os ind i den elektriske tidsalder i form af et el-spil.

  Det blev dog accepteret at Keld indhenter et tilbud på en elektrificering af kranen.

 5. Budgettet for 2014

  Budgetforslagene fra de forskellige styregrupper overskred det foreløbige budget der blev forelagt på generalforsamlingen.

  Af større aktiviteter kan nævnes

  -En forlængelse af det øverste spor mod vest, så der bliver plads til flere både om vinteren, og området lettere kan blive græsslået.

  -Forlængelse af masteskuret

  -Flere bænker og borde på havnen

  -Støjdæmpning af det gamle klublokale

  -Renovering af 2 toiletter

  -Evt. et elspil på kranen

  Da der er tale om investeringer var der enighed om at budgettet godt må overskrides med i størrelsesordenen 50.000 kr. – vores økonomi er jo under bedring, idet vi forventes at blive gældfri i løbet af året.

 6. Hvilke restancer har vi

  Det ser godt ud, reelt har vi kun to restanter

 7. Planlægning af aktiviteter i vinter/forår

  Vi forsøger at arrangere et besøg i Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg 15. marts kl. 14. Nærmere oplysninger følger.

  Hvis der er nogen der vil arrangere spiseaftner, er de velkomne.

 8. Forslag til aktivitet i efteråret

  Keld undersøger om der evt. kan blive mulighed for at invitere Troels Kløvedal til næste efterår, det skal så i givet fald være i samarbejde med andre.

 9. Forslag til skilte på havnen

Keld afleverede et par forslag til informationsskilte

 1. Blå Flag

  Brian havde fået den utaknemmelige opgave at lave en ansøgning om Blå Flag.

  Problemet er at der hvert år skal gennemføres miljøtiltag og aktiviteter der har et natur/miljøsigte.

  Til det sidste punkt blev blandt andet nævnt Åbent Hus arrangement i forbindelse med Fjordens dag 14. september, samt en fællestur i båd/bil til lystfartøjsmuseet i Hobro.

 2. Strategiseminar

  Punktet blev udsat.

 3. Eventuelt

  Formand og kasserer skal have et møde med Østjydsk Bank om sponsoratet der udløber. Henrik søger sponsorstøtte til flere skilte på området.

  Vi har i nogen tid haft en fiskekutter liggende ved oliekajen. Det er ikke acceptabelt, da der er risiko for at kajen bliver beskadiget, ligesom vi ikke kan have en båd liggende uden aftale og betaling.

  Keld tager kontakt til ejeren.

  Brian oplyste at Sportsgruppen var betænkelig ved at der blev arrangeret “kapsejlads” for motorsejlere og lignende uafhængigt af blå-bånd sejladsen. Man så gerne at den alternative kapsejlads blev en del af blå bånd.

  Keld pointerede at den alternative sejlads ikke var en konkurrent til Blå Bånd og for at undgå karambolage med de “rigtige sejlere” lægges start ved Dania og der er ingen officiel startbåd og ingen præmier. Det er familiehygge, så blæser det for meget eller regner står den på aflysning. Målet er at få flest mulige både på vandet til sommerfesten.

  Brian kunne også oplyse at ynglingene formodentligt ikke kommer i vandet i år, da der ikke er nogen til at vedligeholde dem.

  5. marts holdes næste bestyrelsesmøde

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *