Ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 16. januar 2014.

 

 

 

Punkter på ekstraordinær generalforsamling:

1) Valg af dirigent

2) Vedtagelse af det vedtægtsforslag der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling

Mogens Bach Jensen blev valgt til dirigent, og kunne efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, meddele at ændringerne kunne vedtages ved 2/3 flertal, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

Herefter blev ordet givet videre til bestyrelsen.

Næstformanden gennemgik kort vedtægtsændringerne på tavlen.

Dirigenten spurgte om der var nogen der havde noget imod afstemning ved håndsoprækning – det var der ikke, og vedtægtsændringerne blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget af alle de ca. 25 fremmødte medlemmer.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte.

Dirigent

Mogens Bach Jensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *