Referat af bestyrelsesmøde 22. april

Referat fra bestyrelsesmøde 22. april 2013

 

Alle var til stede

 

Dagsorden:

 

 

  1. Godkendelse af referat
  2. Bordet rundt
  3. Forslag fra Leif – er udsendt af Leif
  4. Vedtagelse af strategiplan mv.
  5. Dagsorden til medlemsmøde
  6. Klubbens økonomi
  7. Ansvarsforsikringer

hvad gør vi med de medlemmer der ikke har en ansvarsforsikring?

skal vi eventuelt tegne en kollektiv ansvarsforsikring for vores medlemmer?

  1. Eventuelt

 

 

 

Referat:

 

ad. 1. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2.

-Sport/ungdom havde haft et møde med en repræsentant for Dansk Sejlunion, for at få inspiration til det videre arbejde. Flemming Birk kontakter Mariager Sejlklub for at høre om de er interesseret i at deres optimistjoller træner i Hadsund. Evt. kan der også være interesse fra Hobro, hvor det også kniber med interessen for at sejle.

 

-Der var ros til pæleholdet. Vi er nu ved at være klar til sæsonen.

 

-Bestyrelsen forsøger at få en ca. pris på en renovering af vestmolen. I den forbindelse efterlyses materiale om bundprøver. ER der nogen der har kendskab til dette??

 

-Waterfestival holdes fredag 16. august.

 

– Der er kommet ny belægning på den syge ponton. Overfladebehandling venter til efteråret.

 

– Ingeman kontaktes igen, så det trådløse internet kan komme til at fungere på havnen

 

-Mastekranen er klar til brug.

 

-Der er indkøbt nye ventilationshætter til klubhuset – da en eller flere var utætte.

 

 

Ad. 3.

 

Leif havde en række forslag til ændringer vedr. strategiplan mv. Forslagene blev gennemgået og en del af dem vil blive indarbejdet i den plan der præsenteres på medlemsmødet 2. maj. Det undersøges, hvad det vil koste at få en plan for ”forskønnelse” af området mellem legepladsen og midtermolen.

 

Ad. 4.

 

Strategiplanen blev gennemgået, og som nævnt ovenfor fremlægges den på medlemsmødet.

 

Ad. 5.

 

Dagsordenen for medlemsmødet bliver:

 

1. En status, hvad nåede vi i 2012/13

2. Kort oplæg fra de tre styregrupper

3.Den aktuelle økonomi

4.

4.1 Vedligeholdelsesplan for de kommende 5 år

4.2 Strategiplanen

4.3 Forslag til aktiviteter der skal sikre medlemstallet

 

Ad. 6. Klubbens økonomi

 

Udviklingen følger i store træk det forventede.

 

Ad. 7.

 

Det kan konstateres at et meget lille mindretal ikke har oplyst, hvilken ansvarsforsikring de har. Det er ganske alvorligt, hvis deres båd er ansvarlig for skade på anden båd er der så ingen dækning, hvilket kan ruinere bådejeren, og betyde ringe dækning for den skadelidte. Hvis forsikringsforholdene ikke bringes i orden kan det medføre eksklusion.

 

Umiddelbart var der ikke stemning for at klubben tegner en kollektiv ansvarsforsikring blot fordi der er nogle drys blandt medlemmerne.

 

Jens Nørgaard har aftalt med Codan at der foretages en gennemgang af alle vores forsikringer.

 

Ad. 8.

 

Der var intet under punktet

 

For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *