Bestyrelsesmøde 5. marts

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Bordet rundt.

3. Redegørelse vedr. medlems restance til sejlklubben.

4. Drøftelse af strategimødet.

•                   Indhold af mødet

•                   Emner til mødet.

•                   Hvem gør hvad?

•                   Skal medlemmerne inddrages med gode ideer og i tilfælde af ja, hvorledes?

5. Budget for styregruppe havn for 2013 (oplæg fra Brian??)

6. Tilbagebetaling af indskud, hvis et medlem flyttes fra indvendig til udvendig plads

7. Hvordan er klubben forsikret? specielt ansvarsforsikring for bestyrelsen og tyveri af f.eks. gummiged

8. Økonomisituationen.

9. Eventuelt.

—————————————————–

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2. Bordet rundt.

Jens orienterede om det kursus han havde deltaget i om forsikringer og jura vedr. havnene. Jens og Henrik vil gennemgå klubbens forsikringer inden næste ordinære møde.

Flagmasten bliver åbenbart ikke klar til standerhejsningen – lidt ærgerligt.

Der er stadig nogen der mangler at aflevere policenummer vedr. deres forsikring af båden – de bliver rykket.

Der er en utæthed over det ene toiletloft. Jens snakker med Thomsen.

Klubben havde fået en henvendelse fra Niels Flohr, Skärhamn, om klubben evt. ville være medarrangør af en kapsejlads fra Øster Hurup til Skärhamn i forbindelse med 50 års jubilæet for kapsejladsen Tjörn rundt kapsejladsen skulle i givet fald starte 15. august om morgenen. Keld sender forslaget til HAVSU da der kan være interesse i de øvrige fjordklubber.

Hvis der er medlemmer i Hadsund der er interesseret i kapsejladsen kan man kontakte Niels på

Havnefogedernes ønske om en dankortterminal kan desværre ikke imødekommes der er pt. ikke økonomi i det. Alene de årlige afgifter løber op i min. 7000 kr.

Vi har fået en henvendelse fra Fjernvarmen om at vi udnytter varmen for lidt. Værket kontaktes for at få hjælp til et evt. eftersyn.

Henrik og Kenneth står for Waterfestival, der holdes 16. august.

 

3. Redegørelse vedr. medlems restance til sejlklubben.

Som nævnt i sidste referat var der et medlem der lænede sig op ad en eksklusion på grund af manglende betaling af kontingent. Efter forskellige foranstaltninger var beløbet nu (stort set) betalt.

Punktet gav anledning til at diskutere rykkerproceduren. Fremover rykkes alle der ikke har betalt kontingent til tiden. Rykkeren sendes ca. en måned efter rettidig betalingstermin.

 

4. Drøftelse af strategimødet.

•                   Indhold af mødet

•                   Emner til mødet.

•                   Hvem gør hvad?

•                   Skal medlemmerne inddrages med gode ideer og i tilfælde af ja, hvorledes?

Bestyrelsens strategimøde holdes 10. april kl. 17.00 Hovedemnet bliver ”sikring af medlemstallet”. Mange danske sejlklubber lider under faldende medlemstal, det ønsker vi at undgå, ja tværtimod vil vi gerne øge antal medlemmer.

Vi vil skrive til alle medlemmer for at få ideer til hvordan vi skaffer nye medlemmer og sikrer at færrest mulige forlader os.

Dagsordenen for strategimødet bliver:

1. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for de kommende 5 år

2. Revidering af nuværende strategiplan

3. Diskussion af forslag til aktiviteter der skal sikre medlemstallet.

 

5. Budget for styregruppe havn for 2013

Brian fremlagde et revideret/forhøjet budget for havnen. Budgettet indeholder stort set kun udgifter vedr. vedligeholdelse, hvorfor bestyrelsen godkendte det forhøjede budget.

Er der en der kan/vil stå som ansvarlig for at få repareret den utætte ponton. Der er afsat mandskab til at udføre arbejdet, men der mangler en ansvarlig. Henvendelse Brian eller Leif.

 

6. Tilbagebetaling af indskud, hvis et medlem flyttes fra indvendig til udvendig plads

I henhold til de nye vedtægter vil medlemmer der i længere tid står på land blive ”flyttet” til en udvendig plads. Når de til sin tid kommer i vandet vil de stå øverst på ventelisten til en indvendig plads. Klubben tilbagebetaler hele det beløb som medlemmet har betalt for at flytte fra udvendig til indvendig plads

7. Hvordan er klubben forsikret? specielt ansvarsforsikring for bestyrelsen og tyveri af f.eks. gummiged

Spørgsmålet udsættes til næste møde

8. Økonomisituationen.

Økonomien ser fornuftig ud. Restancerne er blevet væsentligt nedbragt

9. Eventuelt.

Næste møde holdes 22. april

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *