Notat fra medlemsmødet 16/6 2011

Notater:

Kassereren:

Kassereren gennemgik regnskaberne

Budgettet ser ud til at holde resten af året.

Der er dog pt. en del restanter, men det forventes at dette ikke forværres

Der er dog et problem med at vi måske ikke helt kan bringe klubbens gæld helt ned som budgetteret da der skal tages fat på udskiftning af taget på klubhuset som IKKE var budgetteret med ved regnskabets start.

Generelt betragtet så ser regnskabet fornuftigt ud da alle budgetposter vil blive overholdt.

Spørgsmål/svar:

 • Hvorfor er medlemsmødet ikke slået op på tavlen, hvorfor er aktiviteterne ikke slået på tavlen.

  Svar: Det er de som regel også – men det kan der strammes op på.

 • Hvorfor skal vi have så  mange restanter ??

  Svar: En del af vores nuværende restancer skyldes sikkert misforståelse blandt nogle af medlemmerne ved den seneste regning der er sendt ud.

  Det er kun ganske få det drejer sig om.

  Bestyrelsen ringer ofte på  folks døre når der restancer ud over det normale.

  Vi har dog taget fastlåsning af bådene i brug ved et par enkelte medlemmer.

  Indskuddet dækker dog som modregnings muligheder for inddragelse af noget af den manglende betaling.

 • Stadig et ønske om at opkrævningerne kommer på PBS.

 • Hjemmesiden:Der står på hjemmesiden, at vi har 10 ledige pladser – gør I noget for at få lejet dem ud.

  Der kommer tre nye medlemmer allerede indenfor den næste uge.

  Svar: Det er klubbens egne medlemmer der har det store ansvar for at få rekrutteret nye medlemmer. Bestyrelsen/styregrupperne servicerer de nye medlemmer med svar og hjælp.

 • Er der en form for rykkergebyrer for dem der ikke har betalt til tiden.

  Svaret er Nej

 • Hvad er betingelserne for opsigelse af sin plads:

  Svar: Betingelserne ved opsigelse af pladser er at indskuddet bliver tilbagebetalt i rækkefølge dvs man får ikke sit indskud retur førend der er solgt en ny plads. Man må acceptere at der står flere foran en ved opsigelsen.

 • Offentliggørelse af restanter –

  Svar: det må man ikke rent juridisk gøre har FLID orienteret klubben om.

Information fra styregrupperne:

Styregruppe Havn:

Arbejdsopgaver der arbejdes med

Modelskibet

Minigolfbane nedlagt

Flydebroen af beton er under reparation

Fenderliste ved mastekranen er repareret

Elektriske installationer er under fornyelse

Oliebroen er levet forlænget

Faste opgaver – skylder en stor tak til alle dem som hjælper med, det grønne hold er dygtige.

Husk at der skal holdes orden i containeren. Det er alles forpligtigelse.

Ordensreglementet er godt at have kendskab til

Bådende skal være flyttet fra vinterpladsen inden den første juni.

Kommentarer: et fast mandskab til ramslaget vil være godt.

Måske en opfordring til at folk får deres vogne efterset i sommerperioden.

Få koordineret hvem der gerne vil i først og hvem der vil senere. Måske et særligt spor til de der gerne vil i vandet tidligt.

Affaldscontainerne ønskes at få  udskiftet da de er ret uhumske at se på.

Styregruppe Sport:

Kølbårdssejladserne kører som sædvanligt.

De der har ønske om at deltage som gast er der rigelig mulighed for.

Lørdag er der Blå Bånd – både tilmeldt a Hobro, og Mariager.

Ungdomsafdelingen sejler hver tirsdag med optimister.

På materielsiden har ynglinge fået nye sejl til halv pris.

Ynglinge står naturligvis til rådighed for ungdommen og klubbens øvrige medlemmer. Der er udnævnt en bådformand for hver båd som har ansvaret for denne. Alle har mulighed for at prøve kræfter med ynglingene.

Der er ca. 7 ungdomssejlere der deltager hver tirsdag.

Styregruppe Klub:

formanden er ikke til stede i dag men det kører som efter en skabelon.

Faste programpunkter er nu sat i system og man opfordrer alle klubbens medlemmer at komme med forslag til aktiviteter.

Hjemmesiden har fået et lift.

Udvalget er også ansvarlig for renovering af klubhuset her først på efteråret. Taget!!!

Der arbejdes på at få internettet op at køre igen.

Hvad er medlemmernes holdning til at der enkelte klubber der er begyndt at opkræve for strøm:

 • Skal man betale for strøm hos hinanden.
 • Kongsdal har indført betaling for strøm.
 • Vi opkræver ikke noget her.
 • Måske skal det drøftes ved et senere medlemsmøde

Waterfestival:

 • Afvikles den 12. August.
 • Det kører efter det samme program som tidligere år.
 • Mangler hjælpere til at bemande en bar, oprydning og opsætning.
 • Der bliver kaffe og kagebord.
 • Mangler styrmænd til Dragebådene
 • Budgettet er allerede i nul på nuværende tidspunkt.
 • Husk at skrive jer på sedlen nden vimgår på sommerferie.

Nordisk sejlads.

 • Tilmeldt 28 både hvoraf der er mindst 5 tremastede
 • Kommer til fjorden den 2. Juli og sejler videre den 4. Juli.
 • LOA har stillet 15 pladser til rådighed for unge sejlere på benet sverige mariager fjord.
 • Brug for nogle hjælpere til arrangementet især lørdag eftermiddag og aften samt søndag. Gerne nogle herfra kunne være ønskeligt.
 • God mulighed for at se nogle gamle fartøjer på nært hold.
 • Vi ser gerne at klubbens medlemmer deltager i arrangementet.
 • Hjælp til nedtagning af telte om mandagen.
 • Børge Poulsen kan kontaktes hvis man er interesseret i at deltage med en hjælpende hånd.

Orientering om sammensætningen af vore kontingenter.

Materialet er sendt ud til alle medlemmer og det har været på generalforsamlingen tre gange og enstemmigt vedtaget på den seneste generalforsamling.

Tankerne bag indskuddet er baseret på hvor meget kajplads man optager med sin båd.

Med den nye sammensætning skulle der således været ryddet op i gamle ordninger således alle klubbens medlemmer afregnes efter samme skabelon.

Eventuelt:

 • Blå flag er hejst men der vil komme inspektion fra EU på tre fire havne i NJ – måske også vores havn.
 • Husk at der skal være ordentligt og renligt på vores havn
 • Den 27. Kommer der besøg af kræftramte patienter
 • Den store klubstander skal gerne udskiftes.
 • Sejlunionen har besluttet at vi skal vise deres flag når vi ligger ved deres bøjer. Flag kan fås af havnefogeden.
 • Generalforsamlingen ligger helt Gak. – Den skal holdes i september.
 • Dieselpriserne er for høje – kan vi sætte dem ned?
 • Der lægges kr. 1.25 pr indkøbspris.
 • Dankort terminal kunne være en god idé – det er meget dyrt at administrere i forhold til det oliesalg som vi har

DSN/referent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *