Bestyrelsesmøde afholdt 6/1 2011

Tilstede:

Morten Knudsgaard, Jørgen Windfeldt, Jørgen Munk, Brian Gammelgaard, Morten Hindsholm, Henrik, Dolan Sund.

Afbud:

Ingen

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
    Referat: Godkendt
  2. Forberedelse til aftenens møde med styregrupperne
    Referat: Bestyrelsen drøftede hvorledes aftenens forløb med styregruppene skulle foregå.
  3. Brug af elektronisk arkiveringssystem
    Referat: Da der kører en mængde sedler, lister, noter, dokumenter rundt blandt de forskellige styregruppemedlemmer og bestyrelsen besluttedes det at der forsøgsvis oprettes et Dropbox system hvor alle involverede kan tilgå de godkendte dokumenter, lister etc. Dropbox systemet testes over en periode, hvorefter det endeligt besluttes om vi skal fortsætte med det eller ej. Morten Hindsholm er ansvarlig for at oprette en Dropbox konto.
  4. Meddelelser fra Styregrupperne.
    Referat: Ingen meddelelser – afventer aftenens møde.
  5. Eventuelt.
    Referat: Ingen punkter.

DSN/referent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *