Bestyrelsesmøde afholdt 03/05-2010

Hovedpunkter fra mødet:

  • Det står skidt til med ungdomsafdelingen. Ungdomsmedlemmerne melder sig ud til fordel for medlemskab af ungdomsafdelingen i Øster Hurup, angiveligt fordi der sker mere der. Det er en beklagelig udvikling, som er set før, men da der ikke p.t. kan mønstres frivillige kræfter blandt klubmedlemmer og forældre til at stå for ungdomsafdelingen, er der ikke rigtigt noget at gøre ved det på nuværende tidspunkt.
  • Reparation af pontonen er i fuld gang. Med lidt held er den klar til weekenden.
  • Nuværende rengøring af klubhuset er formelt opsagt med virkning fra 1/6-2010, udbud af rengøring skal derfor ske inden da. Nuværende rengøringsteam får på lige fod med andre mulighed for at byde ind på opgaven.
  • Bestyrelsen talte kort om muligheden for at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt gæstesejlerne i den kommende sæson.
  • Omplacering af borde på terrassen blev diskuteret, for at skabe nem og bekvem adgang til klubhuset for medlemmer og gæstesejlere.
  • Bestyrelsen er enige om, at klubbens nye hjemmeside er godt på vej, men at der stadig mangler noget arbejde, inden den er helt på plads.
  • Der bliver ikke solgt ret meget diesel på havnen. Mængderabat på diesel blev diskuteret, men bl.a. grundet vores indkøbspris og relativt beskedne dieseltank er det p.t. ikke muligt.
  • Af hensyn til havnefogederne, kunderne og færre fejl, skal vi se på mulighederne for at få en anden prisangiver på dieselstanderen.

!!! BEMÆRK, medlemsmøde afholdes torsdag 3. juni i klubhuset kl. 19:00 !!!

De bedste sejlerhilsner

Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *