Bestyrelsesmøde afholdt 09/04-2010

Hovedpunkter fra mødet:

  • Klubbens økonomi blev gennemgået og bestyrelsen konstaterede at vi følger budgettet med et lille plus.
  • Det blev besluttet hurtigst muligt at få den beskadigede ponton repareret. I den forbindelse må der desværre forventes gener for de både der ligger ved ponton 3.
  • Ny gummiged er indkøbt. Det blev besluttet at der kræves ”kørekort” for at måtte betjene den nye gummiged. Henvendelse angående ”køretimer” til Kaj Nielsen.
  • Hjemmesiden blev diskuteret, og der var enighed om, at der stadig mangler en del arbejde med siden.
  • Det fælles markedsføringsprojekt fra HAVSU blev gennemgået. Der var enighed om, at det er et fint materiale der er blevet udarbejdet.
  • Rengøring af klubhuset blev diskuteret, og det blev besluttet, at sætte det i udbud.
  • Hobro sejlklub har foreslået mooringsliner ved broen i Høllet, hvilket der var enighed om at arbejde videre med.

!!! BEMÆRK, medlemsmøde afholdes torsdag 3. juni i klubhuset kl. 19:00 !!!

De bedste sejlerhilsner

Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *