Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. december 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Viggo Hedegaard og Jens Jørgen Falsig
Fraværende:
Jan Glavind og Helene Madsen
Referent:
Paw Kristensen


Nyt fra formanden

Hadsund Sejlklub skifter internet udbyder fra YouSee til Telenor.

Vi har nu mulighed for at få installeret fiber (bredbånd 200/200 mbit) som vil blive leveret 2. feb. 2024 til erstatning for modem med sim kort.

Endvidere vil Hadsund Sejlklub kunne kontaktes 24/7/365 dage om året da der vil blive etableret viderestilling på havnekontors mobil telefon.

Der er blevet etableret tastaturer i herre og dame baderum, således man skal bruge sin brik eller kode for at få et varmt bad. Medlemmer vil ikke blive opkrævet betaling for bad, men til den kommende sejlsæson vil autocamper og gæstesejler bliv opkrævet
betaling for bad.

De gamle brusearmaturer i herre og dame omklædninger er blevet udskiftet.

Endvidere er tid på automatisk lys slukning på baderummene blevet sat op.

Vi har modtaget nye EL-standere med indbygget forbrugsmåler og de gamle el-standere på flydebroen er blevet ombygget med forbrugsmåler. EL standere på flydebroen vil blive monteret når vejr og vind tillader det.

I det nye år vil de nye EL-standere i ny og gammel havn blive monteret, således de står klar til den kommende sejlsæson.

Beddingen er blevet støbt, som nævnt i tidligere referat, men det har ikke gået helt efter planen da det vejelige drillede, først regn og derefter sne og frost. Vi nåede at få støbt inden sne og frosten kom. Næste step er montering af skinner som vil blive lavet efter nytår.

Vi er et godt stykke inde i december måned, strikkeklubben er i gang, der har været gløgg og æbleskiver hvor der var fremmødt ca. 40 medlemmer og der var 25 til afslutning med gløgg og æbleskiver i svømmehallen.

Kalenderne på hjemmesiden er blevet opdateret og der er opsat en aktivitetskalender på køleskabet som vi håber I vil benytte jer af.

Der vil være Nytårskur lørdag den 6. jan 2024 kl. 11.00, alle er velkommen til at komme og nyde et glas og lidt hjemmelavet kransekage fra Bagerne i Terndrup.

Vi har været i dialog med Molslinjen om besøg og de er klar til at modtager Hadsund Sejlklub, dato og tid er afhængig af vejr og vind, men forventes afholdt i januar mdr.

Flådestation Frederikshavn gør det samme sig gældende, forventes i marts mdr.

Pæleholdet er været i gang og er færdig indvendig i begge havne, nu mangler vi bare nogle pæle udvendig som skal rettes op og nogle pladser som skal justeres i bredden.

Der er blevet sat aluminiums fodlister på i køkkenet og bordliste rundt på køkkenbordet.

Vi er i gang med at flytte alle medlemsoplysninger over i Conventus, dette program er stillet til rådighed af Mariagerfjord Kommune, Fritid og kultur.

Conventus er det samme som vi bruger til at lave regnskab i.

Conventus giver bestyrelsen nogle muligheder for at kunne skrive ud til medlemmer i grupper eks. Bådejere hvis der er en storm på vej og fortøjninger skal kontrolleres, denne information behøver de passive medlemmer ikke.

Der bliver også mulighed for at man selv kan ændre sine medlemsoplysninger via Hadsund Sejlklub hjemmeside via et Conventus link, dette vil gøre de administrative opgaver letter for bestyrelsen.

Vi forventer at tage den del i brug henne i foråret, yderlige information tilgår.

Kasserer

Kasserer kunne oplyse vi havde brugt ca 125.000 kr. excl. moms på beddingen inkl. skinner.

Kasserer kunne endvidere oplyse, at der er en som har meldt sit kandidatur til kasserer, Kasserer og formand har haft møde med vedkommende, navnet vil blive offentliggjort når foreløbig dagsorden for generalforsamling bliver udsendt i feb. 2024.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der er har været en afgang af 2 medlemmer som desværre er gået bort

Kommende arrangementer

Nytårs Kur lørdag den 6. jan. 2024 kl. 11.00

Sejlforedrag med Elo Jensen “en ganske begivenhedsløs tur til lofoten med mere”

Havnekontoret

Havnefogedkontoret i den eksisterende ordning er nedlagt og erstattes med at havnekontoret altid kan kontakts på Havnekontorets telefon som viderestilles i en telefonkæde bestående af 3 til 4 personer. Vi har stadigvæk behov for nogle medlemmer som skal lave nogle serviceopgaver eks. opfyldning øl og sodavand, fejning af fliser omkring legeplads, aflæsning af målere og skifte sække til tomme dåser. Tidspunkt og ugedagen hvor opgaverne udføres er valgfri. Der er tale om 1 times arbejde om ugen. Telefonkæde på havnens officielle havnekontor nr., kommer til at virker fra først i februar 2024, sikrer, at alle altid kan komme i kontakt med havnekontoret. De opkald som telefonvagten ikke selv kan løse /svare på, sikrer, at man altid kan blive sat i kontakt med en som kan hjælpe.

Havnekontoret mangler 2 til at stå på telefonliste. Var det noget for dig. Kontakt Jan 20800899.

Mangler 2 til meget lette serviceopgaver 1 gang om ugen. Kontakt Jan 20800899.

Både telefonliste personer og serviceopgave personer, giver det der svarer til de 10 timers årligt arbejde som skal lægges I klubben

Havn

Opdatering af mastekran: gaffel i mastekran skal kunne justeres op og ned, hver år er der udfordring med at får den fri eller trukket ned.

Bestyrelsen vil endvidere se på en bedre løsning for at hæve og sænke kranen, enten ved en modificering af det eksisterende eller en el-motor.

Der kikkes efter nye træpæle med plastik kappe, pris for 8 meter er 2850 kr. excl moms.
Prisen stiger med ca. 200 kr. pr. meter hvis de ønskes længere.

Vi skal først have brugt de pæle som vi har til at lægge.

Klubhus:

Vedligeholdelse puljen ved Mariagerfjord er åben igen og der arbejdes på 2 projekter:

  • Isolering af loft og mulig hulmursisolering i det gl klubhus
  • Bedre akustik i det store mødelokale

Ungdom

Malthe Blou har fremskaffet penge til anskaffelse af ny rib båd via fonde.

Hadsund Sejlklub er blevet indstillet af Dansk Sejlunion og Mariagerfjord til projekt Fremtidens idræt for børn og unge. Som en del af projektet ansættes der på landsplan 30 børne og ungeansvarlige som skal styrke indsatsen i lokale foreninger.

Det er med donation fra A.P. Møller Fonden i ryggen, at Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på at styrke børne- og ungeindsatsen i de danske idrætsforeninger.

Selv om der ikke på nuværende tidspunkt er mange medlemmer i ungdom er der pladsproblemer med at kunne opbevare div. udstyr, derfor vil Malthe arbejde på at ansøge div. fonde til at kunne lave en ny bygning. Bestyrelsen har valgt at gå videre med en tilbygning i forbindelse med klubhuset mod øst. Der var andre placerings som blev drøftet eks. På landplads eller på siden af ungdom mod øst. Det er vigtigt at understrege dette projekt skal finansieres af fonden.
Se vedhæftet.

Eventuelt

IAB

Næste møde

Afholdes den 23. jan 2024

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *