Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. november 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Jan Glavind, Jens Jørgen Falsig, Viggo
Hedegaard og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Årets medlemsmøde blev afholdt 4. okt. Desværre kunne jeg ikke selv deltage, da jeg var på ferie. Nogle punkter, der blev nævnt, var hynder til klubhusets stole i stedet for nye stole. De stole vi har i dag, er uopslidelige. Der blev også spurgt ind til, om medlemmer selv kunne arrangere en julefrokost, og det synes bestyrelsen er en god ide.

Aktiviteter i Hadsund Sejlklub for 2024 er næsten ved at være fastlagt, vi har været i dialog med Molslinjen, der gerne vil modtage et besøg fra klubben. Det samme gør sig gældende fra Flådestation Frederikshavn. De to besøg vil blive planlagt på en hverdag.

Kalenderen på hjemmesiden for 2024 er næsten opdateret og det samme gør sig gældende for en ”kalender til køleskabet” med det kommende års aktiviteter.

Beddingen lukkede den 22. okt. Og de fleste både nåede at komme op på land.

Den værste storm ramte også Hadsund Sejlklub. Til trods for, at der var både, som fik skader, slap vi billigt. Bådene indvendigt i havnen lå sikkert, men bådene på flydebroen ud mod fjorden var hårdt ramt, og der var også skader på nogle af bådene.

Vores udvendige pæle blev testet, nogle få knækkede og andre blev revet løs.
Det er vigtigt, at man har fortøjninger med trækaflastning, som passer i dimension til ens
bådstørrelse.

Man kunne havde gjort mange ting, set i bagklogskabens lys, men en ting er sikkert, alle har lært noget.

Bedding arbejdet er i gang, – det er ikke gået helt som vi troede, frem og tilbage er lige langt, igen tog naturen over, denne gang var det regnvejret, hvor renderne faldt sammen og blev fyldt op med vand.
Der er styr på det nu, men støbningen er cirka en uge forsinket.

Standerstrygningen forløb som planlagt med tale, sang, salutering og kage og kaffe. Der var ca. 40 fremmødte medlemmer, vi kan kun opfordre til at deltage i sådanne arrangementer.

Husk at indsende dieselafregning til kassereren seneste den 1. dec. 2023, vejledning er på hjemmesiden i mappen ”Om sejlklubben”.

Ved alt dieselkøb over 200 liter får man 1.25 kr. i rabat/liter.

Afmærkning af stativ og master er gået nogenlunde, men der er en del af de både, som er kommet på land, hvor der endnu ikke er sat mærke på. Mærker ligger i spil skur, det er en kæmpe hjælp, hvis der kommer navn på alle stativer, også dem som ikke er i brug.

Havnereglement og lokale bestemmelser er lagt på hjemmesiden. En af de store ændringer er, at både som ligger på ydersiden af flydebroen ud mod fjorden, skal have træk-aflaster på alle fortøjninger.

Økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi

Status på tilgang og afgang af nye medlemmer

Der har ikke været hverken tilgang eller afgang af medlemmer siden sidste møde.

Kommende arrangementer

Fredags-cafe er startet op
Gløgg og æbleskiver fredag den 8. dec kl 15.30
Julefrokost den 9. dec, arrangeret af medlemmer

Havnen

Der er bestilt el-standere, og der er indkøbt betalingsautomat til havnekontoret.
Frihavnsordningen fortsætter i 2024.

Forsikringer

Vi bruger mange penge på forsikringer, – det gør, at klubbens medlemmer kan sove trygt om natten. Vi har havne anlægget forsikret mod stormflod og skader på flydebroer og kajanlæg. Desuden er alt forsikret mod kortslutning og lynnedslag.

Eventuelt

Vores nuværende kasserer, Jens J. Falsig, udtræder efter eget ønske af bestyrelsen ved næste generalforsamling i 2024.
Og vi opfordrer endnu engang: Hvis der, blandt medlemmerne, findes en person, der har lyst til at bestride kassererposten fra 2024, hører Jens/bestyrelsen meget gerne fra dig.
Der vil blive en naturlig overgangsperiode, med den støtte, der må være behov for.
Alternativet er, at vi bliver nødt til at købe os til regnskabsassistance.

Næste møde

Afholdes den 22. december 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *