Referat af medlemsmøde afholdt den 3. oktober 2023


Der var cirka 30 fremmødte medlemmer til medlemsmødet.

Malthe Blou startede mødet med at informere om ungdomsafdelingens gode opstart.

Malthe takkede alle, der har givet en hånd med undervejs, også ved Åbent Hus-arrangementet og ved sommer-campen.

12 børn deltager i Sejlerskolen. Til vinter vil de have leg og svømmeundervisning i svømmehallen. Det forventes, at sejladsen starter op igen til maj 2024.

Projekter på tegnebrættet:

Renovering af bedding. Beddingen lukker for optagelse af både mandag den 23. oktober – forventes færdigt efter nytår.

Nyt vinduesparti og dør ved indgangen til klubhuset.

Der fremkom følgende forslag til sociale arrangementer i vinterhalvåret:

Besøg på Flådestation Frederikshavn.

Besøg på Mols-linjen/rundvisning på færgen.

Fællesspisninger (Mira og Paula Louise planlægger).

Poul Søgård efterlyste ”størrelsen af elastikken”, når man som medlem vil benytte klubhuset til et privat arrangement. Flere medlemmer på mødet bakker op om Pouls ønske, og ønsker definerede retningslinjer omkring gæster/familiemedlemmer i klubhuset kontra andres adgang til fx køkkenet imens.

Der fremkom forslag om, at klubbens medlemmer selv arrangerer en lille julefrokost, hvis nogle har lyst til det. Det synes bestyrelsen er en god ide, (bestyrelsen har valgt at sætte den oprindelige planlagte julefrokost på standby i år).

Forslag til forbedringer havn/klubhus:

Jesper Quist foreslår ny mastekran, evt. lidt i stil med den, som Mariager/Kongsdal har. Den vil også være mere stabil overfor vind.

Kaj Nielsen efterlyser nyt tømmer på indvendig mole.

Der er delte meninger blandt medlemmerne omkring nye stole til klubhuset. De skal ikke være for lette, og ikke polstrede (da det vanskeliggør rengøring).

Nye ideer til fremtidige projekter:

Solceller på klubhuset tag

Lyddæmpning i mødelokalet

Kaj Nielsen efterlyser mere information om den nye betalingsautomat. Der vil blive meldt mere ud omkring dette efter næste bestyrelsesmøde i november.

Der blev diskuteret, om den kontantfrie havn er godt eller skidt. Jan Glavind fortæller, at det nye set-up fungerer fint, hvilket Erik Lundin bekræfter. Der er brug for nye havneassistenter, så hvis nogen har lyst, kan Jan Glavind kontaktes.

Der vil blive kigget nærmere på timer-funktionen/programmering omkring strømudregning, hvor klokken 14.00 er et ”skillepunkt”

Kaj Nielsen foreslår rød/grønne skilte til autocamper-pladsen, så det tydeligt kan ses, om en plads er optaget og lejeren evt blot er ude at køre en tur.

Referent:
Helene Madsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *