Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. juni 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen, Viggo Hedegaard og Helene Madsen
Fraværende:
Jan Glavind
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Bestyrelsen opslog et arrangement om en fælles Pinsetur, hvor de fremmødte selv skulle foretage planlægningen. Der var fremmødt 2 både/medlemmer – formålet var at skabe et trygt miljø for nye interesserede sejlere og en mulighed for at lære andre at kende.

Der blev igen i år afholdt maritimt kræmmermarked, og der var et godt fremmøde med cirka 80 deltagere. Der blev handlet på kryds og tværs, og der var også plads til hyggelig snak med andre fra de fremmødte klubber.

Der er indkøbt en ny vaskemaskine, da den gamle periodevis ikke virkede. Der er isat ny dør i vaskerummet, og til efteråret vil der blive isat ny dør og nye vinduer i indgangspartiet. De sidste tagrender er sat op, – vi har fået cirka 19.500 kr fra kommunen.

Det nye baderum er taget i brug, og forventes at være åbent indtil cirka 1. oktober, hvor besøgstallene forventes at falde.

Havnekontoret har fået en trådløs betalingsterminal. Det skyldes, at vi har udenlandske gæster, som har betalingskort, der ikke kan bruges online.

Sejlklubben har fået MobilePay, således vi kan modtage penge til klubbens konto, fx i forbindelse med sommerfest og andre arrangementer. Som forsøg, vil vi sætte øl og sodavand i køleskabet, som skal betales med MobilePay.

Køleskabet i klubhuset skal ikke anvendes til privat opbevaring af mad. Det er forbeholdt til madvarer i forbindelse med arrangementer og til madvarer til onsdagssejlads. Alt andet vil blive fjernet.

”Medlemmers rettigheder” er blevet opdateret og lagt på hjemmesiden.

Havnereglementet er kommet tilbage fra Trafikstyrelsen. Der er få ændringer. Når det har været i høring og er godkendt af Trafikstyrelsen, vil bestyrelsen udsende lokale bestemmelser for Hadsund Sejlklub.

Der er kommet en opdatering til Hadsund Sejlklubs Visionsplan. Vi har omdøbt den til ”Vision og bæredygtighedsstrategi”.

Vi arbejder stadig på at SF Pontona skal flytte oliekajsbroen.

Rottefængeren har placeret rottekasser ude på broerne. Vi hører gerne, hvis I observerer rotter på havnen.

Smeden er i gang med at lave en krabbe-bro.

På arbejdsdagen blev der lavet et skab til at hænge redningsveste i. Vi kan konstatere, at vores gæster ikke benytter skabet, men stadig lægger redningsvestene i kassen. Derfor forventer vi at vende tilbage til det gamle system igen: en kasse til redningsveste, og en
kasse til fiskenet, spande og fiskestænger (der er indkøbt nyt).
Der er også indkøbt nye spil, – hvis der er medlemmer, der har forslag til nye spil, så kontakt bestyrelsen.

Vedrørende Frihavnsordningen, så har vi solgt 37 frihavnsmærker.
Set i forhold til sidste år, så har vi allerede nu en fremgang på 70 flere autocamperbesøg.
De øvrige tal er cirka 34 overnatninger fra Fjordordningen, 37 fra frihavnsordningen, 15 ”almindelige” overnatninger.

Vi har ønsket os en Touch-skærm i forbindelse med TallyKey, for at gøre det lettere for vores gæster, når de skal tjekke ind. TallyKey har lånt Hadsund Sejlklub en skærm til afprøvning de næste 2 uger. Skærmen er opsat udenfor havnekontoret., der vil muligvis blive lavet en midlertidig afskærmning af hensyn til sollys. Vi kan konstatere, at der er nogle udfordringer med de udenlandske gæster. Der er overvejelser om at købe en terminal med betalingsmodul.

Klubben har 3 bådstativer til salg – henvendelse til Preben eller Paw

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.
Der blev til generalforsamlingen oplyst, at vi havde modtaget 57.000, – kr. Desværre var det en fejl, og vi skal tilbagebetale cirka 30.000 kr.
Vi har modtaget en faktura på 5.100 kr fra et advokatfirma, fordi vi på vores hjemmeside har anvendt et billede af et par stykker chokoladekage. Det er et billede, hvor ”Alletiders Kogebog” har ophavsrettigheden, og vi får bøden for ikke at have indhentet deres
samtykke til at anvende billedet.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har siden sidste møde været tilgang af 4 medlemmer.

Projekter i sejlklubben

Sport/ungdom: Malthe Blou deltog i den første del af bestyrelsesmødet, hvor han orienterede om den kommende sommer camp i uge 26/efterfølgende sejlerskole/ungdomsopstart i august. Der er ansøgt om penge fra forskellige fonde til indkøb af 2-mands joller. P.t. er der 4 uddannede instruktører. Malthe opfordrer klubbens medlemmer til at komme forbi arrangementet den 17. juni, og tag gerne børn og
børnebørn med.

Det grønne hold: Kører helt efter planen.

Kommende arrangementer

Lørdag den 17. juni kl. 10 – 15 Åbent Hus, Ungdom/ny sejlerskole v/Malthe Blou

Lørdag den 19. august kl. 19 Sommerfest – tilmeldingsseddel hænger i klubhuset

Eventuelt

Vores nuværende kasserer, Jens J. Falsig, udtræder efter eget ønske af bestyrelsen ved næste generalforsamling i 2024.
Hvis der, blandt medlemmerne, findes en person, der har lyst til at bestride kassererposten fra 2024, hører Jens meget gerne fra dig. Der vil blive en naturlig overgangsperiode, med den støtte, der må være behov for.

Ligeledes leder vi efter en afløser til vores rengøringsassistent, cirka 5 timer/ugen. Så giv endelig besked, hvis I kender en kandidat.
Vi opfordrer i samme forbindelse alle medlemmer til at være behjælpelige med at bibeholde klubhusets fine rengøringsstandard.

Næste møde

Afholdes den 22. august 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *