Referat af medlemsmøde 2/11 2022

Der var fremmødt ca. 30 medlemmer til medlemsmøde.

Dagsorden:

 1. Projekter på tegnebrættet.
 2. Vision plan 2023 – ?
 3. Sport/sejl.
 4. Sociale arrangementer. 
 5. Vedligeholdes Havn / klub.
 6. Nye ideer (fremtidige projekter)
 7. Evt. 
 1. Projekter på tegnebrættet

Nye tagrender klubhus, har fået 20000 kr. fra vedligeholdelsespuljen, som dækker budgetteret udskiftning

Nyt baderum med 3 separate brusekabiner og handicap toilet i det gamle saunarum, budget 125.000 kr.

Der vil blive installeret fjernvarme i baderummet. Projektet er startet op. 

Indkørsel til Hadsund Sejlklub fra Thygeslundvej, skal gøres mere præsentabelt og med et større skilt, som fremstår med Hadsund Sejlklubs logo og tekst med velkommen til Hadsund Sejlklub. 

Skridsikker belægning bro gl. havn.

Klubhus, evt. nye stole og nye billeder om fjorden på væggen, ønsker om støjdæmpning af mødelokalet, da rummet har dårlig akustik. 

Terrasse/krabbe-bro/knob-tavle ved gl. havn, hvor der tidligere var krabbe-bro.

Pæl mellem oliekaj bro og gl. havn skal tages op.

Flydebro oliekaj skal rettes op, er i dialog med SF-Pontona, der var forslag om, at man skulle leve med den skæve placering, men der var stor enighed om broens skal rettes op. Klubben har holdt 100.000 kr. excl. Moms tilbage til leverandøren. 

 1. Vision plan 2023 – ?

Visionsplan for 2023 og fremad blev fremlagt og er lagt op på hjemmesiden: Visionsplan 2023 – ?.

Der var indsendt forslag fra et medlem om opførelse af båd hal, som skulle finansieres via indskud og leje betalt af bruger. Forslaget blev drøftet, der kan måske være en udfordring i forbindelse med lokalbestemmeler, fredning osv. Bestyrelsen vil prøve at kikke på muligheden, om det er noget, som kunne være muligt på lang sigt.  

 1. Onsdagssejlads.

Der er ønske om større deltagelse.

Hadsund Sejlklub har meldt fra til deltagelse i Fjordcup.

Opstart Ungdomssejlads for Junior 8-15 år Foråret 2023, der var informationsmøde i sept. mdr. hvor der var 10-12 medlemmer som var fremmødt, deriblandt nogle unge mennesker, som havde lyst til at bidrage som instruktør.

Initiativgruppen vil informere om mere, når tiden nærmere sig.

Der er behov for frivillige hænder 

Henvendelse:
Malthe Blou

Mob: 51901575

 1. Forslag om til sociale arrangementer:

Sejlforedrag af Elo Jensen, eget medlem 

West Wind saling online foredrag, eget medlem 

Under det blå flag tilfangetaget ved Saddam (Torben Lund)

Fastelavn for børn

Web foredrag EL/motorlære

Filmaften med fællesspisning

Åben båd

Kræmmermarked /maritimt loppemarked i en weekend 

Der var enighed om, at der skal tilstræbes et arrangement gennemsnitligt om mdr. i vinterperioden

 1. Vedligeholdes / forbedringer havn 

Kran skal males

Ny fender list nordside vest havn, udsigt 2023/2024

Fiskeplads trænger til at blive renoveret, udsigt 2023/2024

Der var en stor enighed blandt de fremmødte medlemmer om, at vi har opgaver nok at tage hånd om.

Div.

Der blev drøftet sikkerhed / overvågning af havnen, med flere løsningmuligheder, bestyrelsen vil kikke ind i de forslag, som blev taget op på mødet.

Der blev spurgt ind til den afholdte ekstra ordinære generalforsamling og situation om den falske/ugyldige fuldmagt, som var blevet fundet.

Der blev henvist til den udsendte skrivelse, og at formanden ikke ønsker at lave skyttegrave i Hadsund Sejlklub, men finder episoden og handlingen uacceptabelt.

Der blev også drøftet brugen af fuldmagt, og andre muligheder, som brevstemning. Mange af de fremmødte medlemmer gav udtryk for, at man ønsker muligheden for at kunne stemme, hvis man ikke har mulighed for fremmøde.

Formand / bestyrelse mener ikke bestyrelsen kan anbefale den nuværende brug af fuldmagt, da den kan undergrave demokratiet.

Kaj Nielsen spurgte ind til en ny plænetraktor, og bestyrelsen er opmærksom på, at den er ved at være udtjent.

John Andersen spurgte ind til en plan B til de nedstemte forslag fra bestyrelsen angående forbrugsafregning via TallyKey.

Svar: bestyrelsen kikker ind i andre muligheder, men vil ikke komme ind på de nærmere alternativer før bestyrelsen kan melde noget mere konkret ud. 

Hadsund Sejlklub har brug for nye havnefogeder

Medlemmer kunne se en mulighed i hvis åbningstiden kun var om eftermiddagen, at der så var mulighed for medlemmer som er på arbejdsmarked også kunne og ville hjælpe.

Har du lyst til at møde glade gæster på havnen, så har vi brug for flere havnefogeder.

Henvendelse Erik Lundin 

Mødet sluttede med godt humør og ekstra sodavand eller øl for dem, som havde tid og lyst.

Referent

Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *