Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. marts 2022

Deltagere:
Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Viggo Hedegaard, Jens Jørgen Falsig, Dennis Hede og Helene Madsen

Fraværende: 
Ingen

Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Logos forsikringsselskab Tryg har erkendt deres erstatningsansvar, og kassereren har sendt konto-oplysningerne. 

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi fået 35000 kr. fra Spar Nord til bord/bænkesæt, samt 20000 kr. fra en lokal sponsor. Vi afventer svar fra to andre fonde, inden vi bestiller de nye sæt.

I samarbejde med Hadsund Roklub undersøges mulighederne for en stander med lokaliseringsnummer i forbindelse med eventuelle ulykker, påtænkes opsat ved vest-molen og evt. ved oliekajen.

Vi kan med glæde konstatere at Skovhaven/EDC giver os ”reklame” i forbindelse med at fortælle, hvad Hadsund By byder på.

Poul Krogh er i gang med at gennemgå alt sikkerhedsmæssigt på havnen.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har været et par forespørgsler fra evt. nye medlemmer siden sidste møde.

Arrangementer

Der afholdes standerhejsning lørdag den 9. april kl 14.30

Der afholdes fælles arbejdsdag lørdag den 23. april kl 8.30, hvor vi starter med kaffe og rundstykker. Tilmeldingsseddel opsættes i klubhuset.

Der afholdes ”Kræmmermarked” den 19. maj fra kl 17 til 19. Fjordens øvrige sejlklubber vil blive inviteret.

De indledende opgaver i forbindelse med sommerfesten den 20. august er igangsat, der arbejdes på, igen i år, at få både telt og levende musik til festen.

Projekter i sejlklubben

Der er udarbejdet en plan for vedligeholdelse af de grønne områder, og alle på det grønne hold har fået tildelt deres arbejdsopgaver.

Projektet med nye vinduer i klubhuset er næsten færdigt, fugning mangler.

Der bliver lavet en ny kantsokkel i bunden af køkkenelementerne, og der bliver sat fliser på væggene over bordpladen i køkkenet.

RIP båden er blevet solgt til et medlem for 18000 kr.

Der er lavet en del omrokeringer på havnepladserne, så kontrollerer venligst jeres pladsnummer. Den nye oversigt vil blive opsat på infotavlen i klubben inden den 1. april.

Det er vigtigt, hvis man allerede har sin båd i vandet på nuværende tidspunkt, at man evt. får den flyttet til den rigtige plads jf. havneplanen.

Vedrørende el i Høllet, så respekterer bestyrelsen naturligvis den vejledende afstemnings resultat på generalforsamlingen om, at der ikke på nuværende tidspunkt ønskes el i Høllet.

Flydebro oliekaj forventes at ankomme den 25. april og flydebroer udlægges den 26. + 27. og 28. april jævnfør plan fra SF Pontona.

Eventuelt

Husk venligst altid at låse containeren igen efter endt brug.

Næste møde

Afholdes den 10. maj 2022 kl. 19

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *