Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 11. januar 2022

Deltagere:
Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Bent Olesen, Jens Jørgen Falsig, Dennis Hede og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Paw og Preben tager til Høllet og får nærmere aftalt omkring udførelse af el arbejde med Hobro sejlklub den 16. jan. Efterfølgende skal der laves en aftale med lodsejerne i Høllet.

Paw har deltaget i et møde angående strømpenge i Fjordordningen. Jævnfør vedtægterne for fjordordningen, kan den enkelte havn selv bestemme, om man ønsker at opkræve miljøafgift, dog max. 30 kr. Fremadrettet vil Hadsund Sejlklub opkræve alle sejlere, som er medlem af fjordordningen, 30 kr. i miljøafgift, og opfordrer derfor egene medlemmer til at betale miljøafgift i havne i Fjordordningen jf. de forskellige klubbers opkrævningspolitik.

Hadsund Sejlklub har mistede transaktioner for ca. 50000 kr. fra LOGOS i juli 2021. LOGOS har forgæves forsøgt at inddrive de mistede transaktioner, og går nu videre til deres forsikringsselskab. Vi håber snart at få vores tilgodehavende.

Der er bestilt en anden dør til klubhuset. Ved en fejl var der bestilt en terrassedør, og det vil blive for dyrt at lave den om. Anslået pris 3500 excl. moms. Hvidbjerg Vinduer lavede et skarpt til tilbud på en ny dør til ca. 5500 kr. Terrassedøren kan senere anvendes i vinduesfaget ud mod terrassen.

Der er opsat et frostsikret skab til autocamperne, så de kan påfylde vand i vinterperioden, når der er lukket for vandet på servicepladsen.

Oliekaj flydebro:
Pris fra SF Pontona 507.000 kr. excl. moms, levering forventes medio april og senest 1. maj. Tilskud fra ELRO Fonden på 72000 kr. Projektet igangsættes. På grund af leveringsproblemer omkring Azobe fenderlisten, forventes denne leveret senere.

Status på økonomi

Hadsund Sejlklub har stadig en sund og god økonomi.

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der er ingen afgang eller tilgang siden sidste møde.

Kommende arrangementer

 • Der afvikles hjertestarterkursus den 19. og 20. februar. 2022
 • Den planlagte filmaften den 26. januar 2022 udskydes pga Covid-19 situationen
 • Live-stream af offentlige foredrag fra Aarhus Universitet opstartes den 8. feb. kl. 19, hvor emnet er fremtidens natur.

Arbejdskort

Bestyrelsen er nu færdig med at bearbejde de udfyldte arbejdskort.

Det har været nogle udfordringer i at få alle medlemmerne til at indsende arbejdskort rettidigt. Det understreges, at det ikke er frivilligt, om man ønsker at indsende/aflevere udfyldt arbejdskort. Kortet anvendes også til at opdatere vigtige kontaktoplysninger og bådstørrelse, for at kunne opkræve det korrekte kontingent. Der har været nødvendig at kontakte ca. 30 medlemmer pr. telefon for at kunne færdiggøre arbejdet.

Der vil komme nogle ændringer til næste års arbejdskort, og fremover vil kortet kun blive udsendt til aktive medlemmer med bådplads.
Der vil ikke blive behov for udfyldelse af arbejdets art og det præcise antal timer.
Endvidere skal vi, hvis muligt, have vores webmaster til at lave et ”pop-up”, hvis man ikke har udfyldt skemaet korrekt.
Nogle medlemmer havde udfyldt skemaet, men manglede at trykke ”send”, og har derved ikke modtaget en kvittering pr mail.

Projekter i Sejlklubben

Der er fundet ansvarlige personer til klubbens kommende projekter.

 • Låsesystem
 • Fjernelse af gammel oliebro
 • Udskiftning af rem på vest-molens inderside
 • Udbedring af hullet ved mastekranen
 • Lakering af standermast
 • Pælehold
 • Fremstilling af arbejdsplatform
 • Færdiggørelse af el-kabel til flydebro
 • Skilte
 • Nye flag og placering af flagstænger
 • Ordensreglement
 • Færdiggørelse af autocamperpladsen
 • Markedsføring af autocamperpladsen
 • Grønt område
 • Lyddæmpning af mødelokale
 • J70-rummet
 • Aktivitetsdag

Næste møde

Afholdes den 15. februar 2022 kl. 19.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *