Medlemsmøde om afklaring af ungdoms/senior sejlerskole

Deltagere bestyrelsen: Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olsen og Helene Madsen
Deltagere medlemmer: Otto Christensen, Jesper Quist, Anders Dam og Flemming Jensen
Referent: Bent Juul Olsen


Formål:

  1. Paw gennemgik formålet med mødet som handlede om en afklaring på om der er interesserede medlemmer der vil gå ind i en arbejdsgruppe for ungdom/senior og tage initiativ og styring af undervisning og praktisk sejlads.
  2. Hadsund Sejlklub har 12stk. optimistjoller og 3stk. 405 tomands joller og klubhus til fælles sociale arrangementer efter sejlads.
  3. Både til senior sejlskole råder klubben ikke over. Hvis det ikke er muligt at låne / leje ved medlemmerne, skal der investeres i skolebåd.
  4. På grund af få fremmødte og manglende interesse blandt medlemmer, kunne der ikke nedsættes arbejdsgruppe. Der blev besluttet at henlægge ovennævnt projekter hen de næste 2-3 år.
  5. Der opfordres stadigvæk til hvis der er medlemmer som har kræfter, energi og lyst til at startet ungdom/senior sejlskole op at tage kontakt til bestyrelsen.

I stedet blev de efterfølgende punkter opstillet som mulige.

a. Til foråret laves der åben båd dag, evt. fulgt op af sejltur på vandet.

b. Der laves en liste med medlemmer, der vil være med i introduktions dag og sejl en tur med de interesserede. Arrangementet skal åbnes ud til Mariagerfjords borger, for at skabe interesse for at sejle. Der skal findes sejlbåd og motorbåde i forskellige størrelser.

c. Der laves en mentorordning, for klubbens nye medlemmer, Anders Dam og Paw vil kikke på muligheder i forbindelse med en Mentor ordning, der var stor enighed at det er ikke en sejlskole, men en ordning hvor en erfarende sejler tager et nyt medlem med enten i egen
båd eller i mentorens.

d. Otto fortalte om Stand Up Padling ( SUP ) de har haft succes med det i andre klubber. Louise Christensen kender instruktør, som måske kan og vil være med til at iværksætte/start SUP Board Op. Dansk Sejlunion har aktivitetstrailer som klubber kan låne, dette ses som en mulighed når SUP Board skal introduceres.

e. Louise Christensen vil undersøge muligheden for Stand Up Padling og forlægge bestyrelsen et oplæg og køreplan for hvad det kræves af resurser og økonomi for projektet.

f. Paw ville kontakt Dansk Sejlunion for hvad de kan hjælpe med og bistå med samt hvorledes de udøvende SUP er dækket af DS / Klubbens forsikring.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *