Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 20. oktober 2021

Deltagere:

Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn og Helene Madsen

Fraværende:

Bent Olesen, Jens Jørgen Falsig og Dennis Hede

Referent:

Helene Madsen


Nyt fra formanden

Der er lavet ny sporplan, hvor der fremgår, hvornår seneste søsætning skal finde sted.
Sporet kan være delt op i 2, hvor den inderste del af sporet er uge 19, og den yderste del er uge 17.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at overveje, hvorledes deres båd placeres, således den er klar til søsætning, og derved, af hensyn til de øvrige både på sporet, overholder de angivne tider. Det er det enkelte medlems eget ansvar at koordinere søsætning med nabobåden.

Spor 4 er blevet udvidet til et bredt spor. Der arbejdes på at lave et bredt spor, hvor ramslaget står, således at ramslag, gl. flydebro og klub-bådstativ kan stå ved siden af hinanden.
Dette betyder, at hjulene på ramslagsvognen skal flyttes, således de kommer til at passe til brede spor.

Der har været interesse for vores gamle beton-anker af en privat person. Han har bestilt vognmand, vi afventer afhentning.

Vi har problemer med beddingssporet, når der skal søsættes både. Det tyder på, at der er en kant, der synker. Vi har haft en lokal dykker nede og spænde skinnerne sammen, og dette problem er løst. Desværre viser det sig, at der er andre problemer på skinnesystemet, og derfor finder vi os nødsaget til at bruge professionel dykker, da opgaven er større og sikkerheden vigtig. De professionelle dykkere har andre muligheder og værktøjer til at arbejde under vandet.

Flydebroen er færdig nu. Der er opsat en fender for enden af flydebroen, og betondækket er repareret, efter hammerhovedet faldt af Jettelys, da pælene blev slået i.

Der var medlemsmøde den 5. okt., hvor der var fremmødt 35 medlemmer. Der var en god stemning og dialog. Vi savnede dog flere deltagere og også gerne de nye medlemmer, for at få nye ideer til hvorledes vores sejlklub kan udvikle sig.
Bestyrelen fik nogle emner at arbejde med, og der er sendt referat ud fra medlemsmødet. Bestyrelsen vil primo 2022 udarbejde en plan for vedligeholdelsesprojekter de næste tre år.

Dræning af vores græsareal mod vest er næsten færdig, alle birketræer er rykket op, og det ser ud til at dræningen virker.

Fjordbilletten

Der har været HAVSU Fjordmøde i Hobro Fiskerihavn. Vi har ikke modtaget referat fra mødet endnu og derfor har det ikke været muligt at udsende noget. Fjordbilletten har ikke været en store succes, da salget er halveret. Indtægterne blive delt i slutning af dec. mdr.

Der var ikke den store opbakning til billetten. De som har haft gavn af billetten er Hadsund og Mariager. Kongsdal har ikke været en del af fjordbilletten i 2021. Vi diskuterer den videre fortsættelse.

Strøm Høllet / indkøb af fælles telt

Hadsund Sejlklub indkalder til et fælles møde med Høllet og Hobro Sejlklub om en fælles løsning på strøm på broen i Høllet. Efterfølgende skal der etableres møde med Lodsejere ved Høllet.

Vedrørende indkøb af et fælles telt, er der fremsendt prisoverslag til Hobro og Vivi Havn. Vi afventer svar.

Status på økonomi

Hadsund sejlklub har stadig en rigtig god og sund økonomi.

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har været en afgang på to medlemmer, og en tilgang på to medlemmer.

Havnekontor

Der er indkaldt til havnefogedmøde 1. nov. hvor Erik Lundin, som er blevet ny havnefoged koordinator, vil afholde mødet. Der vil blive drøftet erfaring fra den forgangne sejlsæson, samt hvad gør vi fremadrettet.
Preben, Paw og Erik Lundin tager til Struer den 10 nov. for at besøge Tallykey samt give input til betalingssystem.

Det skal understreges, at havnefogeden og den service, han udfører, skal fortsætte.

Tank anlæg / problemer / status forsikring

Nets har ikke regeret på LOGOS forespørgsel med inddragelse af vores tilgodehavende, derfor er det overgået til en forsikringssag.

Fonde ansøgning

Vi har fået bevilliget 75000 kr. til flydebro ved oliekajen, projektet forventes færdig i efteråret 2022, vi afventer godkendelse fra kystdirektoratet.
Endvidere har vi fået 36000 kr. fra vedligeholdelse puljen ved Mariager Fjord Kommune til udskiftning af vinduer og døre i klubhus. Dette arbejde vil blive udført i den kommende vinter.

Hadsund Broen

Paw har haft kontakt til Hadsund Broen efter medlemsmødet, hvor der blev nævnt, at Hadsund Broen skal fjernstyres fra Ålborg.
Der har været 4 medarbejdere på Hadsund broen, hvoraf den ene er gået på pension, de 3 andre medarbejderes ansættelsesforhold er overgået til vejdirektoratet. Indtil videre er der ingen der ved, hvordan åbningstiderne bliver. Brovagten vil indtil næste sommer
være tilgængelig i Hadsund, men der arbejdes på, at broen skal fjernstyres fra Ålborg.

Projekter i sejlklubben

  • J-70 rum vil blive isoleret og beklædt med plader og loft, forventes færdig senest jan. 2022.
  • Strøm til havnen.
  • Vi iværksætter udvidelsen af autocamperpladsen. Der skal udarbejdes en tegning og indhentes priser på stabilgrus, kabel og el-standere.
  • Saunarummet omdannes til familierum.
  • Opfriskning af klubhuset, medlemmer der er interesseret i at deltage i dette projekt, kan kontakte bestyrelsen.

Næste møde

Fredag den 17. december 2021

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *