Nyhedsbrev juli 2021

Kære medlemmer

Lige lidt om hvad der foregår i klubben:

Vi fik endelig gennemført vores årlige generalforsamling den 15. juni. Til trods for den sene afholdelse, hvor mange allerede var taget på sejlerferie, var bestyrelsen glad for det store fremmøde.

Vi fik vedtaget en ny prisliste. En væsentlig ændring er prisen for gæstesejlere. Prisen er uafhængig af størrelse og er blevet fastsat til 150 kr. 

Årlig leje af slæbestedet blev nedsat fra 750 kr. til 250 kr. om året. Dette kræver dog passivt medlemskab.

Vi fik også ændret vedtægterne for Hadsund Sejlklub. Det var mere kosmetiske ting. Følgeligt blev alle punkterne foreløbigt godkendt på den ordinære og endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.

John Nielsen ønskede ikke en valgperiode mere. En stor tak til John Nielsen for sit bestyrelsesarbejde. Dennis Hede blev valgt uden modkandidater. Vi ønsker Dennis velkommen i bestyrelsen og håber, at I medlemmer tager godt imod Dennis.

Fordeling af opgaver

  • Paw Kristensen, formand, og medlem af styregruppe klub, administrativ opgave
  • Preben Grøn, næstformand, Styregruppe Havn. Ansvarlig for bådpladser
  • Jens Jørgen, kasserer & regnskab
  • Jan Vernersen, medlem af Styregruppe Havn. Ansvarlig for ramslag og uddybning samt vedligeholdelse af moler, anvisning af arbejde
  • Bent Olesen, sport og ungdom, samt div. opgaver
  • Helene Madsen, Styregruppe Klubhus, arrangementer, referent, ansvar for rengøring 
  • Dennis Hede, Styregruppe Havn grønne områder, vedligeholdelse af moler og broer

Sommerfesten er planlagt til den 21. aug. 2021, hvor vi har officiel indvielse af vores nye flydebroer, tømningsanlæg og serviceplads for autocamper.

Indvielsen vil starte kl. 12:00, hvor vi har inviteret vores sponsorer samt borgemesteren for Mariagerfjord, Mogens Jespersen. Der vil være en reception efterfølgende med øl, vand og en pølse til de fremmødte.

Sommerfesten vil blive gjort noget mere ud af i år med et telt samt danseorkester.

Corona har været en del af vores dagligdag i 1 ½ år nu, og der er blevet lavet mange projekter. Vi bør kigge tilbage og være stolte af det, som vi har nået. Derfor vil vi også have en god sommerfest.

Til sejlbådsejere: Husk at fastgøre jeres fald, så de ikke klapper på masten til gene for andre.

Til de nye medlemmer, som ikke har et bådstativ endnu, kan vi oplyse, at der er enkelt stativer til sejlbåde og motorbåde som er til salg pt. Kaj Nielsen kan være behjælpelig med at finde et stativ netop til dit behov.

Vi har taget vores nye klubbådsstativ i brug, og vi har allerede taget det første båd op uden de store problemer. Klubstativet kan lejes af medlemmer og gæstersejlere. Prisen kan ses på infotavlen uden for havnekontoret eller på vores hjemmeside. 

Der står en del bøjninger til overbygning af bådstativ ved maskinhuset. Vi opfordrer vores medlemmer til at få sat navn på senest 1. sept. 2021 på og placeret i eget stativ – ellers vil det komme jerncontainerne eller blive givet til anden side.

Alt privat udstyr skal placeres i bådstativ eller i de indrettede rør bag maskinhuset.

Jeg vil i samme anledning gøre opmærksom på, at I bådejere, som har båd på land har ansvar for, at jeres båd bliver placeret på øverste spor mod vest senest den 1. maj. Hvis man ikke kan flytte sin båd selv, må man kontakte et medlem i klubben som kan kører gummigeden.

Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at bøtter med rester af bundmaling skal afleveres på Mariagerfjords miljøplads. Vi har erfaret, at medlemmer har smidt store madrasser i affaldscontaineren, sat stole ved siden af affaldscontainerne og henstillet oliebøtter og oliefiltre. Vi i bestyrelsen finder det urimeligt, at vi skal bruge tid på at rydde op eller finde folk til det. Vi har alle et fælles ansvar for, at havnen fremstår pæn og præsentabel, og at vores affald bliver sorteret korrekt.

Vi har endvidere en skraldecontainer til aluminiumsdåser. Denne skraldecontainer er udelukkende til aluminiumsdåser – ingen andre former for metalbeholdere.

Jeg vil kraftigt opfordre alle til at tage ansvar for sortering af affald og selv køre jeres affald til den nærmeste genbrugsplads.

Tallyweb-betalingssystem til vores gæster er blevet taget godt imod af de fleste. Det ser ud til at virke, men alligevel er der nogen udfordringer. Gæster kan fortsat betale kontant til havnefogeden. Nu tester vi systemet denne sæson og laver derefter en evaluering af det.

Der er udarbejdet en betalingsrabat på dieselkøb til egne medlemmer. Aftalen er sendt ud til jer og vil blive uploadet i servicemappen på vores hjemmeside.  

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommerferie og sikker sejlads!

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *