Referat af bestyrelsesmøde 16/3 2021

Deltagere:

Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen

Fraværende: 

Ingen

Referent:

Helene Madsen


Nyt fra formanden

 • Generalforsamlingen er udskudt, indtil Covid-19 restriktionerne tillader at gennemføre den. Ny indkaldelse vil blive udsendt med 4-5 ugers varsel. Klubhuset er fortsat lukket.
 • Mastevognen er på vej, forventes leveret inden for den næste uges tid 
 • Det er lavet en aftale omkring stiger og beslag til flydebroerne, og der er udsendt opslag for bestilling, deadline er den 28. marts 2021. Krav til beslag er, at det skal være galvaniseret eller rustfrit, da vi ønsker at vores flydebroer skal fremstå pæne. 
 • Det er bestilt betalings app fra Talleykey til vores gæster i haven, hvor de kan betale online. Fremadrettet vil det komme i flere havne, og betalingsautomater vil blive udfaset på grund af de store etableringsudgifter og opdateringer. App’en er gratis, men koster gebyrer til NETS, da betaling kan fortages med både internationale og danske betalingskort. Endvidere kan der betales med mobilepay.
 • Vi overvejer, at internationale betalingskort kun skal kunne anvendes fra 1. april til 1. dec., da vi har to NETS-aftaler, og derved kan spare 150 kr/mdr. på hver aftale.
 • Der arbejdes forsat på vores nye hjemmeside. Morten Hindsholm og Per Carlsen forventer, at den er klar til sæsonstart.
 • Vores internationale flag ved oliekajen er blevet gennemgået, og er klar til endnu en sæson. De blev købt i 2020, og forventes at kunne holde den kommende sæson.
 • Vinduespudsning i klubhuset ændres, således at de bliver vasket hver mdr. i sejlersæsonen, og efterfølgende en gang i vinterperioden. Pris pr. gang er 320 kr. pr. mdr.
 • Vores forsikringer er gennemgået. Der er ingen grund til at have ansvarsforsikring på alle joller i ungdomsafdelingen. Der vil forsat være ansvarsforsikring på jollen til ramslag, og på et par enkelte ungdomsbåde. Vi kan derved spare 150 kr/år pr båd. Sportsudvalget inddrages, inden endelig beslutning tages.
 • På havnekontoret kan der, ved behov, afhentes nye klub-standerflag og flag fra Dansk sejlunion. Alle har pligt til at have en klubstander på. Det er en hjælp til havnefogeden, når han går rundt og kontrollerer betaling.
 • Vi har indkøbt nye vendbare skilte, hvide beskedclips, til fx at skrive hjemkomst efter ferie på, kan udleveres på havnekontoret. Husk at anvende en whiteboard tusch.
 • Vores samarbejde med vores revisor har vi valgt at stoppe, da de årlige regnskabsudgifter til revisor har været stigende. Vi har i stedet ansat en bogholder.

Status på økonomi  

Vi har stadig en rigtig sund økonomi, dog er der stadig 1 medlem med bådplads, og 2 A-medlemmer uden bådplads, der endnu ikke har betalt deres kontingent. 

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har siden sidst ikke været hverken til- eller afgang af medlemmer.

En har vist interesse for at købe en bådplads, og 2 har vist interesse for at leje en bådplads. Sejlklubben har derudover 16 ledige bådpladser.

Status vedr fonde

Vi afventer svar i uge 11 fra en ansøgning til Spar Nord. Der er modtaget 50.000 kr fra Jutlander Fonden og 19.439 kr fra Mariager Fjords Vedligeholdelsespulje.

LAG fonden har indstillet til tilskud på 69.000 kr – sendes til bolig- og Planstyrelses LAG-sekretariat for endeligt tilsagn eller afslag.

I efteråret vil der blive ansøgt ved Norlys’ Vækstpulje og ved Velux Fonden.

Det påtænkes at ansøge til nogle vedligeholdelsesfrie borde/bænke-sæt til havneområdet og evt til et par pavilloner.

Projekter i sejlklubben

 • Der vil blive indkøbt persienner til vinduerne i klubhuset, samt nogle opbevaringskasser til fiskenet/udendørs spil/redningsveste. Der arbejdes på at finde et pokalskab til opbevaring af Sejlklubbens pokaler.
 • Der er lavet en plan for pæleholdet, holdet kan godt bruge en mand mere.
 • Omkring tømningsanlæg har vi fået tilslutningstilladelse. Plan & Byg har tilkendegivet, at det ikke kræver nogen form for byggetilladelse. Den anslåede pris er er 147.000 kr ex moms. Igangsættes så snart der er svar fra Spar Nord.
 • Opgaven med flydebroerne er næsten færdig. Der er monteret el og vand, kun redningsstigerne mangler. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke må bores eller sømmes i flydebroerne og fenderlisterne. Der vil blive monteret 3 nye lysstandere til den gamle havn (udvendig).
 • Der ændres lidt i opgavefordelingen i bestyrelsen. Jan administrerer pælehold, ramslag og arbejdshold. Vedligeholdelse af broerne overgår til ”det grønne område”. John administrerer rep/vedligeholdelse af oliekajsbroen, og Bent får opgaven med at få den yderste bro løftet (den hælder).
 • Der arbejdes videre med bestilling/opsætning af skilte på Sejlklubbens område. ”Indkørsel tilladt for medlemmer”, ”info-skilt til autocampere omkring serviceplads/holdeplads”, ”hunde skal føres i snor”.
 • Der er udfærdiget en ny lejekontrakt omkring leje og langtidsleje af bådplads, den er uploadet på klubbens hjemmeside.
 • Bestyrelsen gør sig nogle tanker omkring indvielse af flydebroerne/highlight af sponsorer. Mere herom senere.
 • Datoen for den fælles aktivitetsdag i Sejlklubben er ændret til lørdag den 17. april 2021

Eventuelt

Otto Christensen har forespurgt på, om Ålestrup Knallertklub må komme forbi Sejlklubben søndag den 27. juni 2021 i en times tid – og også spise deres frokost i klubben. Der er tale om 50-60 personer i alderen 30-70 år. Bestyrelsen synes, at det er en god ide, og har valgt at vores ”Åben-båd” arrangement flyttes til samme dato. 

Der vil blive omtale forinden i Hadsund Folkeblad.

Otto og Helene planlægger dagen nærmere.

Næste møde

Tirsdag den 27. april 2021

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *