Referat af bestyrelsesmøde 13/1 2021

Deltagere:

Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen

Fraværende:

Ingen

 

Nyt fra formanden

 • Der har været jul og vi er også kommet ind i et nyt år, men på grund af COVID-19 situationen har vi ikke afholdt Nytårskur.

 • Der er blevet arbejdet rigtigt godt og hårdt med oprensning de sidste par måneder, tak for den store indsats.

 • Der er ryddet op langs jordvolden. Vi gør opmærksom på, at Hadsund Sejlklub ikke er en opbevaringsplads for private ejendele. Har man fx surfbræt, gummibåd eller overbygning til sit bådstativ, henstiller vi til, at det placeres i eget bådstativ – vi ønsker alle, at det ser godt ud i vores klub. Når båden tages op i efteråret skal alle bådejere rydde deres fortøjninger op, spilerstage tages hjem eller lægges på båden, og evt andet man kan have til at ligge omkring sin bådplads.

 • Der er tidligere udsendt en mail vedrørende fjernelse af de trapper, der blev afmonteret på de gamle flydebroer. Vi må desværre konstatere, at ikke alle ejere har reageret, hvilket er skuffende. De trapper, der ikke er fjernet af ejeren, står nu ved maskinskuret.

 • Der henstilles til, at man foretager en generel oprydning efter endt sejlersæson. Har man et ekstra bådstativ stående, skal det opmærkes med navn. Hvis man som medlem ønsker at sælge et bådstativ, skal der påsættes en seddel med navn, telefonnummer og pris. Vi må forvente, at det bliver sværere at sælge end tidligere. Der er kommet nye og større både til, og de får ofte lavet nye stativer. Der er pt 7 stativer til salg.

 • Klubhus og baderum er på grund af regeringens COVID-19 restriktioner lukket, foreløbig indtil 7. februar 2021 – der er stadig åbent til toiletterne.

 • Formand og kasserer har gennemgået medlemslisten og NETS, således at det nu er fuldt opdateret.

 • Der er en del fonde-ansøgninger ude, som der afventes svar på. Vi har fået 50.000 kr fra Jutlander Fonden til udslag og tømningsanlæg.

 • Alle både er flyttet i den gamle havn, da vores store havn ikke opfylder kravet til en A-havn under ombygning.

 • Der vil blive tegnet en forsikring på vores tankanlæg – pris 1250 kr/årligt.

 • Gennem et donationsnetværk er der ansøgt om nye møbler til klubhuset. Vi fik desværre afslag, men forsøger at søge igen senere.

 • Udarbejdelse af en ny hjemmeside er i fuld gang. Per Carlsen og Morten Hindsholm har lavet et udkast. Der er endvidere oprettet en Facebook-gruppe ”Hadsund Sejlklub”, som er en offentlig gruppe.

 • Der er indkøbt 16 redningsstiger, til en samlet pris på 20.000 kr.

Fjordbilletten

Der er intet nyt pt – projekt Fjordbillet fortsætter.

Status på økonomi

Vi har stadig en sund økonomi, og renoveringen af ramslaget og købet af den nye terminal er betalt.

Vi mangler stadig at modtage en del arbejdskort og oplysninger om fødselsår.

Det er vigtigt, at Jens Jørgen Falsig får besked, om man ønsker at bidrage med arbejdstimer.

Der udsendes kontingent opkrævning den 20. jan. 2021.

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har, siden sidst, været 1 afgang af bådplads og medlemskab.

Projekter i sejlklubben

 • Vores fælles arbejdsdag er den 27. marts 2021

 • Gamle flydebroer forventes afhentet i uge 3 eller 4. De gamle broer vil blive slæbt til trafikhavnen og løftet af en kran, og kørt til Thyborøn. De gamle broer vejer 50 ton.
  Når datoen for afhentning kendes, vil vi sende information ud til medlemmerne.
  De nye flydebroer vil ankomme som planlagt i begyndelsen af februar med special transport.

 • Vi har gjort os nogle tanker omkring evt opstart af sejlerskole, men projektet står på standby grundet COVID-19 situationen,

 • Oprensningen er stort set færdig, og vi forventer pæle-holdet kan påbegynde deres arbejde primo februar 2021 – afhængig af vejret. Der skal foretages vedligeholdelse på udstyret, når vi er færdige.

 • Der er indhentet tilbud fra en dykkerklub vedrørende eftersyn på vores standardpæle.

 • Vedrørende Talley Key, så bestilles der skilte med QR kode til benyttelse for betalende gæster.

 • Der er ansøgt om tilladelse til etablering af udslag – vi afventer svar, men det forventes lavet i indeværende år.

 • Kommunen er ansøgt om tilskud til etablering af skelbrønd ved jordvolden – vi forventer svar i marts 2021.

 • Der vil blive fremsendt yderligere information om den kommende generalforsamling, der planlægges afholdt den 6. marts 21 – det vil enten foregå i klubhuset eller i rotunden på Hadsund Skole.

 • Der vil blive opsat nye lofter i herre- og damebaderummet ultimo jan. 2021

 • Det er konstateret, at der er en fejl i logoet på vores store klub standerflag på havnen. De små standerflag til vores både er korrekte.

Eventuelt

 • Der blev besluttet at indkøbe et multi bådestativ til motorbåde og sejlbåde, som kan lejes af medlemmer og gæster.
  Der skal være brugerbetaling på multistativet på, prisfastsættelse og godkendelse vil ske til generalforsamlingen.
  Pris kr. 36.000 kr. ex. moms. leveringstid 3 til 6 uger.

 • Roklubben har forespurgt på, om de kan flytte deres flydebroer over i sejlklubben i tilfælde at hårdt vintervejr. Dette ønske har vi imødekommet.

Næste møde

Tirsdag den 16. februar 2021

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *