Nyhedsbrev den 16. november 2020

Kære medlemmer

Så er de to første flydebro blevet løsnet og fortøjet til agterpælene. Desuden kommer ramslaget også tilbage fra maleren i uge 47.

Der er derfor et behov for ledige hænder til at rykke pæle op og afmontere de gamle flydebroer samt oprydning. Der er ligeledes brug for ledige hænder til at gøre klar til uddybning i forbindelse med ramslaget.

Bestyrelsen er opmærksom på, at de fleste af klubbens medlemmer har lagt deres 10 timer i indeværende år. Flydebroerne er dog en ekstraordinær opgave for sejlklubben, hvor vi har hårdt brug for alle kræfter, vi kan trække på. Det gælder alle – såvel håndværkere som ikke-håndværkere.

Jeg opfordrer alle medlemmer til at give en ekstra hånd ved at skrive jer på arbejdssedlen, der er opsat i klubhuset. Dette vil lette Prebens Grøns arbejde, når der skal findes ledige hænder.

Der står nogle trappestiger ved spilhuset, som er afmonteret på flydebroen. De medlemmer, som ikke har fået deres stiger afhentet, må gerne så hurtigt som muligt afhente disse.

Vi er stadig ramt af restriktioner fra regeringens side i tilknytning til COVID-19. Det betyder rent praktisk, at der må maksimalt opholde sig 10 personer i klubhuset ad gangen. Vi afventer, hvad regeringen melder ud i næste uge og giver herefter medlemmerne en status herom. Hvis forsamlingsforbuddet hæves til at større antal personer, vil det betyde, at svømmehallen og fredagscaféen kan starte stille og rolig op igen med afstand og sprit.

Morten Hindsholm og Per Carlsen vil opdatere vores hjemmeside med en ny platform og design. Formålet med dette er, at hjemmesiden bliver mere tidssvarende, brugervenlig og overskuelig, både for medlemmer og gæster.

Der arbejdes stadig på udslag og tømningsanlæg til klubben. Det er et større projekt til en pris af cirka 210.000 kr. Derfor arbejder vi på at ansøge forskellige fonde om penge.

Betalingsterminalen ved tanken vil blive udskiftet den 8. dec. 2020, bestyrelsen må erkende at det var en træls beslutning at skulle bruge 102.000 kr. på en ny terminal, men nu skulle den være sikret indtil 2029.

Grunden til udskiftning er der stilles større krav til sikkerheden i terminalerne og vil derfor ikke kunne forsætte med den gamle terminal, da det ikke vil være muligt at gennemfører en betaling.

Julefrokosten bliver vi desværre nød til at aflyse, da der ikke har været store interesse. Der blev i det udsendte bestyrelsesreferat besluttet at sætte en seddel op, hvor man kunne tilkendegive om man ønsker at deltage i en sådan aktivitet med en frist den 20. nov. 2020. På nuværende tidspunkt er der ingen som har vist interesse.

Til duelighedsbevis er der tilmeldt 12 elever, som startede op den 12. november i samarbejde med LOF Mariagerfjord. De vil være at finde i klubhuset hver torsdag hele vinteren.

Der vil desuden være et VHF-kursus i januar måned. Vi håber, at dette vil skabe interesse for gamle og nye medlemmer. Kurset startes op den 23. januar 2021.

Der arbejdes på diverse aktiviteter over vinteren. Heriblandt kan nævnes sikkerhedsforedrag om udstyr, sejlerforedrag, filmaften mv.

Hen over sommeren vil der blive lavet åben båd i juni og august måned for skabe interesse for Hadsund Sejlklub.

Der vil blive arrangeret pinsetur, herretur og som noget nyt en kvindetur.

I juli måned arbejdes der på at få lidt musik på haven.

Overnævnte er et lille uddrag af, hvad der kan komme til at ske i 2021. Kalenderen på hjemmesiden vil blive opdateret, og I vil blive informeret løbende.

De første 2 birketræer mellem sejlklubben og roklubben er fældet og de sidste to vil blive fældet i de kommende uger.

Men som sagt kan vi ikke se ind i krystalkuglen, og vi ved endnu ikke, hvad 2021 bringer, hvad angår udviklingen af COVID-19.

Med venlig hilsen
Paw Kristensen
Bestyrelsesformand

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *