Mission og visioner for Hadsund Sejlklub

Mission

Hadsund Sejlklub er en velkonsolideret og attraktiv sejlklub beliggende ved Mariagerfjord. Bestyrelsens kerneopgave er at skabe de bedste rammer for, at klubmedlemmer kan dyrke deres passion for sejlads. Derfor er det afgørende, at Hadsund Sejlklub også fremover vil være velfaciliteret fristed for alle slags sejlere – såvel nybegyndere som garvede. Derfor vil bestyrelsen fortsat lægge vægt på, at sejlklubben er en sejlklub og ikke en marine. Det, der karakteriserer Hadsund Sejlklub, er netop det stærke fællesskab medlemmerne imellem. Denne kerneværdi skal fortsat holdes i hævd. Det er endvidere bestyrelsens mission, at by og havn i videre udstrækning bindes sammen. Havnen skal fremstå som et pænt og vedligeholdt grønt, rekreativt område, hvor alle klubmedlemmer har lyst til at tage ansvar og del i et opretholde den høje standard for klubbens udendørsområder og faciliteter. Slutteligt skal Hadsund Sejlklub fremme sejlsporten og promovere den blandt både unge og ældre. Her tænkes der særligt på lokale stævner i fjorden med ynglinge.

Bestyrelsens mission kan overordnet opsummeres i følgende tre punkter:

 • Hadsund sejlklub skal være kendt for vores fantastiske faciliteter, der tænkes her på vaskeplads for både, ophalingsplads, klubhus, dankortbetaling 24/7 ved tanken, mm.

 • Det skal være et fristed for motorbåde og sejlbåde, med vægt på at det en sejlklub og ikke en marine, hvor fællesskabet står højest og man som medlem forstår vigtigheden af fællesskabet og bevarer det maritime miljø.

 • Medlemmer skal føle ansvar for deres havn og tage del i arbejdet omkring denne

Visioner

Hadsund Sejlklub skal være en moderne sejlklub, hvor klubhuset skal fungere som et socialt samlingspunkt for klubbens medlemmer. Hadsund Sejlklub skal vedblive at have den størrelse, som den har i dag. Visionen er at have en belægning på 100 % og samtidig have en sund økonomi, hvor der lægges vægt på gode tilbud til medlemmerne.

Visionen er videre, at Hadsund Sejlklub skal være foregangsmand for andre sejlklubber i forhold til bortskaffelse af miljøfarligt affald.

Lige nu:

 • Medlemmer skal opleve at bestyrelse og styregrupper er til for deres skyld, og at disse er lydhøre over for idéer og ønsker

 • Medlemmer skal opleve deres sejlkub som en aktivitet – og udnytte de tilbud, der er

 • Som medlemmer skal vi være opmærksomme på nye medlemmer og deres behov for at blive fortrolige med klubben og havnen. Også omkring bådoptagning og anvendelse af mastekran. Vi skal invitere de nye medlemmer med i vores samtaler.

 • Det skal være tydeligt, at haven er miljøbevidst. God og overskuelig information skal gøre det let for brugerne at udvise miljørigtig adfærd.

 • Vi skal have foredrag og kursus i vinterperioden, dette skal også være åbent for ikke-medlemmer. Altså åben mod lokalområdet.

 • Musik på havnen i sommerperioden. Dette skal være åbent for alle.

 • Mindst en årlig familie sejltur. Gerne ud af fjorden.

 • Lave et åbent hus / åben båd-arrangement.

 • Nye flydebroer

 • Serviceplads til autocamper, udslag til tømning af holdingtank og afløb til grå vand.

 • Tømningsstation til holdingtank til både ved olietank

Kort sigt:

 • Start af ungdomsafdeling.

 • Årlige aktiviteter for børn.

 • ”Hygge-Kapsejlads” på lange baner. Fælles ture ud af fjorden. Fælles spisning i løbet af vintersæsonen. Lav evt et udvalg for dette.

 • Større brug af sociale medier, fx Facebook

 • En fælles optagevogn til sejlbåd og motorbåd, udlejning, selvfinansiering (bruger betaling)

Lang sigt:

 • Pro-aktiv markedsføring, når superhospitalet i Aalborg er færdigt. Her skal vi kunne finde nye medlemmer!

 • Køb af båd for udlejning og til brug for en eventuel sejlerskole

 • Lukket bådhal som kan lejes til vinterprojekt, samt ”bådhotel” til medlemmer som kunne ønske en lukke bådhal, projektet skal være selvfinansieret.

 • Små opbevarings skurer/container på udlejning basis, projekt skal være selvfinansieret.

Det skal understreges, at strategiplanen er et dynamisk dokument som løbende både kan og vil blive revideret og ændret.

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub

8. okt.. 2020

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *