Nyhedsbrev den 2. september 2020

Kære medlemmer.

Bestyrelsen vil ønsker alle vores nye medlemmer velkommen og opfordre alle til at tage godt imod vores nye medlemmer, yde dem den støtte og viden som i kan bidrage med. Til tros for der har været afgang på 8 både, kan vi også kikke tilbage på at der har været en tilgang i klubben på 13 solgt bådpladser samt 4 udleje pladser, der ligge en del forespørgsler som skal følges op på, vi ser positivt på fremtiden.

Det vil være til stor hjælp for havnefogeden at man har sin klubstander på sin båd, når havnefogeden går sin runde på havnen, det kan være svært at se om det er en gæst eller et klubmedlem når der er kommet mange nye både.

Klubstander kan hentes på Havnekontoret hverdag mellem kl. 0900 to 1000 alle dage i ugen.

Der er Herretur den torsdag 24. september med afgang fra sejlklub kl. 1700 indtil søndag den 27. september 2020, denne tur er en god chance for nye medlemmer til at blive indlemmet i klubben og lære nogle andre medlemmer at kende, og opbygge et netværk i klubben.

Der er medlemsmøde i Hadsund sejlklub den 1. oktober kl. 1900, bestyrelsen håber på stort fremmøde hvor vi er klar til at hører netop dine ideer.

Klubben vil indkøbe en VHF antenne tester, model ART-3, som kan teste modtager funktion, udgangseffekten og antenne effektiviteten (VSWR), man sætter den ind imellem sin radio og antennestik. Når testeren er indkøbt vil der blive mulighed for at lån testeren ved henvendelse på mail , det forventes at testeren vil være tilgængeligt i uge 38. Vi opfordrer alle til at test deres kabel og antenne.

Hadsund Sejlklub havde besøg af borgermester Mogens Jespersen 28. juli, for at vise og drøfte nogle af de visioner og ønsker samt udfordringer vi står over for de kommende år, der kan nævnes nye flydebroer, udslag til autocamper og pumpstation til holdning tank til vores både. Vi har derfor ansøgt Mariagerfjord Kommune om et kommunalt rentefrit lån på en 1.000.000 kr. med en afdrags tid over 10 år. Dette var oppe på byrådsmøde den 28. august og blev godkendt.

Til tros for vi har en god opsparing ville det ikke være optimalt at bruge vores egenkapital, derfor ser vi muligheden med et kommunalt rentefrit lån som en stor mulighed for at komme i gang med flydebroer, og fremskyde nogle af klubbens andre ønsker.

Konklusion bliver at der arbejdes på højtryk for at der skal indkøbes nye flydebroer som skal være klar til sejlsæson 2021. Det samme gør sig gælden for service station (udslag) for autocamper og pumpestation til holdning tank til både. Sidste nævnte arbejdes der på to modeller enten en mobil vogn eller en stationær pumpe anlæg ved tanken.

Vi må desværre sige farvel til vinterbaderne Vikingelauget som flytter over i Hadsund Roklub, som forventes at stå færdig 1. oktober 2020. Vinterbaderne vil forsat være at se i Hadsund Sejlklub på vestmolen hvor der vil blive sat en trappe i vand mod vest.

Der arbejdes på at starte et duelighedskursus og VHF kursus i vinteren 2020/2021 i Hadsund Sejlklub via LOF, vi vil melde ud om det så hurtigt som muligt når vi ved noget mere.

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *