Referat af bestyrelsesmøde 8/6 2020

Deltagere: Paw Kristensen, Jens Jørgen Falsig, John Nielsen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Jesper Qvist og Bent Olsen

Fraværende: Jens Nørgaard

Dagsorden:

 1. Nyt fra næstformanden.

 2. Generalforsamlingen 24. juni 2020

 3. Status på fjordbilletten.

 4. Status på økonomi, Jens Jørgen Falsig.

 5. Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer.

 6. Åbning af klubhus

 7. Kommende arrangementer, hvad gør vi, sommerfest.

 8. Projekter i sejlklubben

  1. Status oprydning, John Nielsen.
  2. Div. Klubhuset.
  3. Sport, Bent Olsen
  4. Vest Molen, status Preben Grøn.
  5. Ramslaget ( vedligeholdelse og opgradering )
  6. Sikkerheds check af legeplads
  7. kommende projekter
 9. Eventuelt.

 10. Næste møde

Referat:

 1. Næstformanden orienterede om sidste nyt.

  1. Klubhuset er åbnet i dag mandag 8/6, der er lukket af indtil det nye mødelokale.

   Klubhuset vil være åbent for maks. 50 personer. Bestyrelsen opfordrer vores medlemmer til at tage hensyn og afstand til hinanden, sæt egen sikkerhed og hygiejne i fokus.

  2. God tilgang af nye medlemmer. Dette kan ses på opsat til- og afgangsliste i infotavle ved havnekontor

  3. Sendt nyhedsbrev ud til medlemmer om Mariagerfjord Billet inkl. Standerflag, DS standerflag, og FLID-søkort.

  4. Morten Hindsholm er i gang med opdatering af hjemmeside for indmeldelser, således det matcher den nye priseliste.

  5. Der er ansøgt div. fonde, Paw Og Keld Gammelgård.

  6. Der har været møde med en repræsentant fra Vinterbader og formand fra roklubben, om placering af badepontonbro mellem roklub og sejlklub. Pontonbroen vil blive placeret på ydersiden af vestbroen mod Hadsund Syd i perioden fra den 1. okt. til den 31. marts. Dette vil derfor ikke genere Hadsund Sejlklub ved mastkran eller ved indsejling til havnebassinet. Der blev talt om at forbedre området mellem roklubben og vestmolen ved opfyldning og et græsareal. Første spadestik til sauna startede den 8. juni og forventes at være færdigt den 1. okt., hvor sæson for vinterbadere starter.

   Det er aftalt, at Hadsund Sejlklub og Hadsund Roklub skal have to årlige møder.

  7. Vestmolen er færdig. Stor tak til Kaj, Preben, Jesper, Peter, Poul Søgaard og Martin Andersen.

  8. Ramslaget er kommet op, og gruppen ønsker nogle ændringer på ramslaget, så det bliver nemmere at arbejde med.

  9. Mariagerfjord Billetten: Der bliver solgt 2 stk. i gennemsnit om ugen i øjeblikket.

  10. Vi har fået FLID (foreningen af lystbåde i Danmark) til at lave en tekst, som beskriver Hadsund Sejlklub. Den tekst vil blive lagt op på Havneguide, Dansk sejlunion, visitmariagerfjord.dk oversat til Engelsk og Tysk.

   Endvidere skal der laves en billede mappe på hjemmeside som viser vores klubfaciliteter.

  11. Dansk Sejlunions generalforsamling afholdes på Huset ved Middelfart d. 25. juni 2020, ingen fra bestyrelsen kan deltage.

  12. Kranmast. Wire går af hjulet. Der vil blive lavet en opgradering. m. lille havn, klydser flyttes op.

 2. Generalforsamlingen 24. juni 2020 forberedelser.

 3. Status på fjordbilletten. Det ser fint ud. Der er visse tilpasninger på praktiske ting.

 4. Kasserer orienterede om økonomi status. Økonomien er god. Der er nogle enkelte udestående kontingentbetalinger.

 5. Status på tilgang / afgang, der er kommet 8 nye og 6 er afgået, dette finder bestyrelsen tilfredsstillende, og der er nogle forespørgsler på bådepladser.

 6. Åbning af klubhus mandag 8/6

 7. Sommerfest afholdes den 15/8 18:30. Festudvalget arbejder videre med planlægningen.

 8. Projekter i sejlklubben:

  1. Status på oprydning. John kunne oplyse, at det er sat i gang, og det begynder, at se godt ud flere steder.

  2. Klubhuset har fået nye tagrender og kloak er ordnet.

  3. Sport, kapsejladser startede 27/5.

  4. Ramslaget er taget på land, der indhentes tilbud på renovering

  5. Eftersyn af legeplads, så denne er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

  6. Kommende projekter er udslag til autocamper 2020/2021

 9. Gammel gul jolle er kommet til Norup. Indkøbt en brugt jolle til ramslag

 10. Næste møde tirsdag den 25. aug. Kl. 19

Referent Bent Olsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *