Referat af bestyrelsesmøde 4/4 2020

Deltagere: Paw Kristensen, Jens Jørgen Falsig, John Nielsen, Preben Grøn, Jan Vernersen og Bent Olsen

Fraværende: Jens Nørgaard

Dagsorden:

 1. Nyt fra næstformanden.
 2. Hvornår og hvordan afsluttes generalforsamlingen.
 3. Status på fjordbilletten.
 4. Flydebroer.
 5. Status på fondeansøgning.
 6. Projekter på havnen
  1. Oprydning
  2. Ukrudtshold
  3. Div. Klubhuset
 7. Status på ramslag.
 8. Status på projekt udslag.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde

Referat:

1. FLID havne guide, har vi bestilt FLID til at opdater, og der vil blive lagt billedere op på Havneguiden, når der kommer mere liv på havnen, eftersom vi ikke lægger inde med billeder vil Jan Vernersen stå for at der bliver taget nogen billeder af klubben og havnen. Havneguiden vil blive til tysk og engelsk, og når coronaen har lagt sig vil vi buste Hadsund sejlklub på facebook via FLID.

Sikkerhavn Poul Krog vil fortage kontrol af vores havn så den kan certificeres som sikker havn for en ny 3 års periode.

Der kan sætte bådpladser til salg / Leje på FLID gratis.

Hjertestarter, nye batterier, og elektroder. Batterier skal kontrolleres hver 6. mdr.

Salg af J-70, ingen bud indkommet

2. Generalforsamlingen blev suspenderet på grund af Jens Nørgaards hjertetilfælde. I mellemtiden er henstillingerne fra myndighederne om at begrænset forsamlinger på grund af corona virus, blevet strammet. Den resterende generalforsamling afholdes derfor først når der ikke længere er henstillinger om forsamlingers størrelse. Bestyrelsen fortsætter derfor indtil der har fundet nyvalg sted.

3. Fjordbilletten, er klar til at blive startet op, betaling og web side er klar på tysk, dansk og engelsk på Visit Himmerland, plakater og visit kort er i trykken og forventes at være færdig 8. april. Ideen er at medlemmer får plakater og visitkort med ud på sejltur og kan så sætte det op i de forskellige klubhuse. FLID har udsendt en artikel om fjordbilletten, den vil blive sendt rundt til medlemmerne. Endvidere vil den komme i tysk båd blade. Artiklen er oversat til tysk og svensk.

4. Flydebroer skal der arbejdes videre med.

5. Der arbejdes videre på ansøgninger til fonde, er der medlemmer, der har erfaring hermed hører bestyrelsen gerne om det.

6. Projekter på havnen. Preben orienterede om Tallykey betalingssystem, vi arbejder videre med det. Tallykey er en APP/ websiden hvor man kan oprette klubben og sejler og autocamper kan registrere sig og betale. Systemet er gratis. Tallykey kan endvidere håndtere strøm, bad og vask, når det behov opstår, dette er ikke på tale.

 1. Oprydning på området styres af John Nielsen, og vil kontakte de medlemmer som har fået den opgave. Alt på volden skal fjernes inden den 1. maj 2020, har man noget som står rundt omkring skal det placeres på ens stativ, eller vil det blive fjernet af oprydningsholdet.
 2. Ukrudtshold skal også igennem området.
 3. Klubhusets rengøring, Jan Vernersen, har kontaktet medlemmer til rengøring

7. Ramslag og pælehold vil blive startet op efter påske. Der er taget kontakt til pæleholdet.

8. Projekt er sat på standby, vil lave en komplet løsning til auto camper og både. Der vil blive lavet en kørselsvejledning til fiskerihavnen.

9. Bro over beddingsgrav tages ned for rep. Bro mellem Sejlklub og roklub er dårlig, det undersøges om kommunen kan hjælpe, Bent Olsen vil tage kontakt til Mariagerfjord kommune

10. Næste møde Tirsdag 5/5 kl. 19

Referent Bent Olsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *