Referat af bestyrelsesmøde 19/2 2020

Bestyrelsesmøde Hadsund Sejlklub d. 19. Feb. 2020

Til stede:
 • Jens Nørgård
 • Paw Kristensen
 • Jens Jørgen Falsig
 • John Nielsen
 • Preben Grøn
 • Bent Olsen
 • Jan Vernersen
Dagsorden:

 
 1. Nyt fra formanden.
 2. Total gennemgang af kommende generalforsamling.
  1. Den endelige dagsorden
  2. Frokosten og hvad dertil hører.
  3. Dirigenten
  4. Stemmesedler
  5. Referat af generalforsamlingen
  6. Bestyrelsens mundtlige beretning med billeder.
  7. Regnskab og budget.
  8. Gennemgang af prislisten
  9. Indkomne forslag. Bestyrelsens indstilling.
  10. Valg af bestyrelse.
  11. Valg af suppleant.
  12. Valg af revisor og suppleant.
  13. Eventuelt
 3. Forslag fra Jan om brug af eventuelle midler fra salg af J70.
 4. Eventuelt.
 5. Næste møde.
Mødereferat:

Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Ad pkt. 1. Nyt fra formanden:

Det er HAUSA møde den 3. marts i Mariager. Emne ønsket til drøftelse af Mariager Sejlklub er Dansk Sejl Union og FLID, hvad får sejlklubberne for deres penge. hvad gør de
for sejlklubberne, endvidere vil Jens Nørgård informere klubberne i fjorden om projekt fjordbillet, status og planlagt start af fjordbilletten.

Paw og Jens Nørgård skal have møde med Mariager Turist Kontor og tale om de sidste ting om fjordbilletten igangsættelse.

Jens havde et møde med TV Nord, hvor han blevet filmet til et indslag om fjordbilletten endvidere var journalist fra TV Nord behjælpeligt med at fin pudse artiklen til div. Bådeblade i Danmark, Tyskland og Sverige.

Endvidere har bestyrelsen haft møde med gruppen for bevarelse af J70, bestående af Poul Flor, Niels Risberg, Børge Poulsen og en repræsentanter fra ELRO Fonden.

Der er General forsamling i FLID den 18. marts i Vingstedcenteret, Hadsund Sejlklub havde ingen repræsentanter at sende til dette arrangement.

Ad pkt. 2. Total gennemgang af kommende generalforsamling.

Der blevet gennemgået og planlagt detaljer til kommende generalforsamling samt behandling af indkommende forslag fra medlemmer.

Der var en total gennemgang af indkommende forslag til generalforsamling jf. dagorden til bestyrelse møde

Ad pkt. 3. Forslag fra Jan om brug af eventuelle midler fra salg af J70.

Bestyrelse har modtaget forslag fra Per Carlsen om hvad eventuelle midler ved salg af J70 kan administreres.

Jan foreslår at pengene isoleres til aktiviteter som fællesture, events, klubmesterskaber og lignende samt tilskud til unge medlemmer.

Der er enighed i bestyrelsen at evt. overskud ikke skal indgår i Hadsund Sejlklubs driftsmidler, ej heller nye flydebroer.

Ad pkt. 4. Eventuelt.

Preben Grøn orienterede:

Preben har fået en harve fra smedene i Skellund, tak for det. Riven kan monteres på klubbens gummiged, og derved kan vejarealet på havne området blive jævnet.

Der er et par mand i gang med at lave tagrender.

John Nielsen, vil lave et eftersyn på vores trailer.

Ad pkt. 5. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 10. marts kl. 1900
Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *