Endelig dagsorden til generalforsamling 2020

Dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 7. marts 2020 klokken 13.00 i klubhuset.

(I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00 til en beskeden pris af kr. 30.kr.)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
  Der foreligger forslag fra Poul Flohr, Børge Poulsen og Niels Riisberg
  Bilag 1.
  Der foreligger forslag fra Per Carlsen.
  Bilag 2
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 2 medlemmer af bestyrelse Preben Grøn og Jens Nørgaard har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg.
 8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt.

Hadsund den 22. februar 2020.

Bestyrelsen.

Forslag til prisliste.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *