Referat af bestyrelsesmøde 13/12 2019

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden.
 2. Arrangementer i forårsperioden. Hvor langt er vi?
 3. Oplæg til, hvilke opgaver der skal løses på oprydningsdagen. Hvad er nødvendigt? Hvem er tovholder?
 4. Ordinær generalforsamling i 2020.
 5. Hvilke opgaver skal løses i sejlklubben i løbet af de næste 5-6 år? Og hvordan gør vi det?
 6. Eventuelt
 7. Næste møde

Til stede:

 • Jens Nørgård
 • Paw Kristensen
 • Jens Jørgen Falsig
 • John Nielsen
 • Preben Grøn
 • Bent Olsen

Afbud:

 • Jan Vernersen

Mødereferat:

Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Ad. pkt. 1.

Vinterbaderne planlægger stadig at flytte til Hadsund Roklub, men der er ikke nogen tidshorisont.

Der er blevet indgivet forslag til nye brotider, så åbning sker kl. 07.30 og 08.30, og således at der ikke sker åbning kl. 08.00. Videre er der indgivet forslag til at ændre åbningen af broen om eftermiddagen, så åbningen kl. 16.00 vil blive annulleret og erstattet med kl. 15.30 og 16.30. Dette er af hensyn til trafik af køretøjer over broen.

Der er indkøbt julekurv til brovagten, fyr- og vejvæsenet med midler samlet ind fra alle sejlklubber i Mariagerfjord.

HAUSU har ansøgt Spar Nord Fonden om 25.000 kr. til iværksættelse af fjordbilletten. HAUSU afventer svar.

4. jan. 2020 afholdes nytårskur. John og Bent står for planlægningen. Arrangementet starter kl. 11.00

Der bliver sendt arbejdskort ud inden jul. Aflevering af disse arbejdskort skal senest finde sted den 10. jan. 2020.

Et medlem har foreslået, at der kunne sættes troldtekt i loftet i undervisningslokalet, så klubhusets lofter vil fremstå ens. Bestyrelsen vil kontakte John Dalsgaard for at få udregnet en pris på dette.

Klubhuset trænger til udvendig maling.

Tagrende på nordsiden er utæt

Der er truffet beslutning om, at to både skal fjernes fra området, da bådene ikke har været brugt i mange år.

Orientering om FLID messe herunder om opbevaringscontainere, som medlemmer kan leje og ombetalingssystemer.

Ad pkt. 2.

Der er planlagt følgende arrangementer:

 • Lørdag den 4. jan. 2020, Nytårs Kur kl. 11.00
 • Fredag den 10. jan. Starter fredagscafe op kl. 15.30
 • Besøg Flyvestation Karup, bliver i januar mdr. mangler en aftale før alt er på plads
 • Tirsdag den 25. feb. 2020, Foredrag Leo Schmidt Langåtur Sejlads kl. 19.00 til 21.00
 • Lørdag den 7. marts 2020, Generalforsamling kl. 13.00
 • Tirsdag den 12. marts 2020, Foredrag om fysisk og elektronisk sikkerheds udstyr kl. 19.00
 • Lørdag den 28. marts 2020, forårs oprydning i Sejlklubben, tid tilgår.
Ad pkt. 3.

Paw og Jan er tovholdere på planlægningen den 28. marts. Der vil være fælles morgenkaffe og rundstykker med efterfølgende frokost.
Der vil blive lavet en arbejdsseddel med opgaver, hvor medlemmer kan skrive sig på i de dertilhørende arbejdsgrupper.
Dagen slutter senest kl. 16.00.

Ad pkt. 4.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal indgive input til formandens skriftlige beretning senest den 10. januar 2020.

Ad pkt. 5.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer har fået til opgave at komme med input og ideer til hvilke opgaver, der skal laves ind for de næste 5-6 år.

Ad pkt. 6.

Jens Jørn Falsig og formanden skal have lave en statusopgørelse af diesel, øl og vand.
Stander vil blive taget ned. Standermasten skulle have været taget ned tirsdag den 11. dec. 2019.
Paw orienterede om udslag og afløb til autocampere. Paw er i dialog med Mariagerfjord Vand om tilslutningsmuligheder og lovliggørelsen af dette. Der blev drøftet placeringsmuligheder.

Ad pkt. 7.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. jan. 2020 kl. 19:00

Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *