Referat af bestyrelsesmøde 29/10 2019

Til stede:

Jens Nørgård
Paw Kristensen
Jens Jørgen Falsig
Preben Grøn
Bent Olsen
Jan Vernersen

Indkaldt til mødet:

Lars Riborg
René Nielsen

Afbud:

John Nielsen

Dagsorden:

 1. Møde med René Nielsen vedr. J70. kl.19.00
 2. Møde med Lars Rigborg vedr. tilskud til flydebroer. kl. 19.30
 1. Nyt fra formanden.
 2. Evaluering af medlemsmødet.
 3. Arrangementer i vinterperioden. Hvad har vi af forslag?
 4. Hjemmesidens kalender for begivenheder. Hvem sørger for det?
 5. Dato for ”Storoprydning” i foråret 2020.
 6. Ungdomsafdelingen. Jan har forslag til genopretning.
 7. Forslag fra Jan om fællestur for alle i foråret 2020.
 8. Tilbagebetaling af indskud til medlemmer som står på venteliste.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde.

Mødereferat:

a. Møde med René Nielsen vedr. J70. kl.19.00:

Sejlsportsligaen hvad sker der, Rene har ingen status, Atea har været hovedsponser til og med 2019, i 2020 er der fundet nye sponser til sejlsportsligaen.

Sejlsportsligaen er underlagt Dansk Sejlunion.  Man ønsker at bruge flere frivillige blandt de aktive sejlere i klubberne til at drive ligaen. Klubberne ønsker ikke at bidrage med mere hjælp end det der gives i dag.

Hadsund sejlklub har sejlet i 1 division i 2019 men er rykket ned i 2 division efter endt sæson.  Derfor vil J70 stoppe med at sejle i sejlsportsligaen.

Mark Carlsen stopper med at sejle J70, da han er flyttet til Horsens og ønsker derfor ikke at være aktiv længere.

Arbejder på at sejle DM J70 med mere 2020 med besætning bestående af Steffen Stegge, Rene Nielsen, Michelle, Claus Dyrmose

J70 gruppen har fundet nogle ny sponser for 2020: Toyota Hadsund, Nybyg og Beierholm sponserer kr. 10.000 hver de næste 3 år.

b. Møde med Lars Rigborg vedr. tilskud til flydebroer. kl. 19.30

Lars orienterede om udfordringen og forløbet om at søge penge hjem fra diverse fonde.

ELRO Fonden har bevilliget 294.000 kr. Det bevilligede beløb er til disposition i 12 måneder med mulighed for at søge forlængelse.

A.P. Møller fonden gav afslag på ansøgningen.

Endvidere kunne Lars Rigborg fortæller der arbejdes på at finde andre fonde.

Ad pkt. 1. Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen

Nyt fra formanden:

Havnelods skal opdateres. Keld Gammelgaard og formanden har indsendt rettelser til Havnelodsen.

Dansk Sejlunion Nordøstjyskkreds ligges i dvale, da der ikke har været nogen aktiviteter eller arrangementer de sidste par år.

Kursus for at opnå duelighedsbevis starter den 11. november 2019. Der er tilmeldt 6 elever. Antallet af tilmeldte deltagere ligger i underkanten af, hvad man havde forventet.

Ad pkt. 2. Evaluering af medlemsmødet.

Bestyrelsen var enig, om det var et godt møde. Bestyrelsen vil se på Børge Poulsen og Brian Gammelgaards forslag om tilbagebetaling af indskud samt mulighederne for andre modeller for nye medlemmer vedr. størrelse på indskud og afskrivning beløb på bådplads.

Ad pkt. 3. Arrangementer i vinterperioden. Hvad har vi af forslag?

Besøg på Flyvestation Karup i januar måned, som vil blive planlagt på en hverdag da aktivets niveau for flyveoperationer er størst. Ideer til besøg er Brand og Redning, Air Control Wing, (flyve operationer), Helikopter Wing, (klap en helikopter) eller besøg ved DMI.  Ansvarlig Paw.

Foredrag: Leo Smith sejltur til Caribien, 25. februar 2020, ansvarlig Jan Vernersen.

Foredrag: om sikkerhedsudstyr i samarbejde med Kamas Hobro Marine i marts, ansvarlig Paw

Ad pkt. 4. Hjemmesidens kalender for begivenheder. Hvem sørger for det? 

Jan tager ansvar for opdatering af kalender.

Ad pkt. 5. Dato for ”Storoprydning” i foråret 2020.

Forårsrengøring af havnearealet er planlagt til den 28. marts 2020. Klubben vil være vært ved morgenmad og middagsmad.

Ad pkt. 6. Ungdomsafdelingen. Jan har forslag til genopretning.

Jan Vernersen og Bent Olesen vil arbejde videre med projekt, således hvis og når ungdomsafdelingen skal startes op at der ligger en plan klar. 

Der er nogle bekymringer og udfordringer om, hvordan vi finder nye medlemmer til en ungdomsafdeling. Disse kredser om, hvorvidt sejlklubben kan konkurrere med de øvrige tilbud, som sportsklubber i lokalområdet tilbyder.

Ad pkt. 7. Forslag fra Jan om fællestur for alle i foråret 2020.

Der vil blive planlagt en fællestur med familie og venner til Limfjorden perioden 30. maj til 1. maj 2020.

Der vil blive planlagt et besøg ved Mathiasen værft og Marine Museum

Ansvarlig: Paw, Jens Nørgaard, Jan Vernersen

Ad pkt. 8. Tilbagebetaling af indskud til medlemmer som står på venteliste.

Punktet blev drøftet. Bestyrelsen kan ikke, jf. vedtægterne, tilbagebetale indskud til alle, som står på ventelisten, før der er et nytegnet medlem. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen drøfte muligheden for indfrielsen af klubbens gæld til gamle medlemmer. 

Ad pkt. 9. Eventuelt

Preben Grøn orienterede:

Plads 48, ankerjern skal udskiftes

Vestmolen skal afspærret, da planker på molen er i meget dårlig stand.

Uddybning, ydersiden

Udslag til autocamper skal laves inden foråret. 

Standermasten skal ned og renoveres i vinter. Hadsund Sejlklub har måske fået lov til at bruge en hal i den gamle maskinforretning Jens Lybaek.

Træet til højre når der køres ind til sejlklubben vil blive fældet først i november måned.

Loft i gangen i klubhus vil blive udskiftet i november måned.

Jens Jørn Falsig 

Medlemsliste og mailadresser, hvem er ansvarlig og hvordan forgår det, bestyrelsen vil kontakte Morten Hindsholm.

Ad pkt. 10. næste bestyrelsesmøde:

13. dec. kl. 1900.

Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *