Referat af bestyrelsesmøde 24/9 2019

Deltagere: Jens Nørgård, Jens Jørgen Falsig, John Nielsen, Preben Grøn og Bent Olsen.
På Skype: Paw Christensen
Fraværende: Jan Vernersen

Dagsorden:
1. Nyt fra formanden.
2. Forslag fra Preben om at ændre betingelserne for langtidsleje af bådplads i mere end en måned.
3. A- medlemmer uden bådplads rettigheder, som er de samme som A-medlemmer med bådplads, men hvor der er forskel på kontingent og arbejdsindsats. Er det rimeligt ?
4. Skal andre sejlere fra fjorden mod at betale A-medlemskab kunne bruge slæbested og højtryksrenser, i stedet for at skulle betale leje for brug af bedding.
5. Kommende julefrokost, hvem tager ansvar og arbejdet.
6. Ungdomsafdelingen ! Vi har haft besøg af 75 elever fra Hadsund skole. Hvordan kommer vi videre.
7. Restanceliste. Hvem mangler at betale kontingent ?
8. Medlemsmødet den 26 september. Hvilke emner skal på ?
9. Eventuelt
10. Næste møde.

Referat:
1.
a. Der er fjordudvalgsmøde den 2 oktober
b. Der vil blive afholdt et nyt duelighedskursus vinter 2019 / 2020
c. Der skal laves et vinterovertræk til dieseltanken, Paw snakker med Gitte Høst.
d. Der var møde om sejlsportsligaen i Aarhus den 6 september i Aarhus, Horsens sejlklub har foreslået et nyt møde.
e. FLIDs årlige Efterårsseminar med Havnemesse afholdes i Vingsted Center. Om formiddagen er der faglige indlæg og om eftermiddagen afholdes FLIDs havnemesse. Jens Nørgaard og Paw deltager.

2. Preben har udarbejdet forslag til Prisliste 2020, der arbejdes videre med forslaget.

3. Punktet blev diskuteret, og der arbejdes videre.

4. Punktet blev diskuteret, og der arbejdes videre.

5. Julefrokost, der laves et udvalg med Jens Nørgaard, Paw med flere.

6. Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder, for at få gang i ungdomssejladsen igen.

7. Restancelisten blev gennemgået, ganske få er i restance.

8. Emner til medlemsmødet den 26 sep. 2019
a Flydebroer status
b Autocamperplads
c Ukrudtsgruppe
d Ungdomssejlads
e Svømning starter torsdag 24 okt. I uge 43.
f økonomi status
g fældning af det store træ ved indkørsel, det vil ske i løbet af efteråret.

9. Vejrstation NetAtmo er blevet opstillet, den kan aflæses på mobiltlf. ved at hente NetAtmo appen. Wi fi virker ude på terrassen.

10. Næste møde tirsdag 29 oktober kl19,00

Referent Bent Olsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *