Referat af bestyrelsesmøde 27/8 2019

Til stede:

  • Jens Nørgård
  • Paw Kristensen
  • John Nielsen
  • Preben Grøn
  • Bent Olsen
  • Jan Vernersen

Afbud:

  • Jens Jørgen Falsig

Gæst til info om Facebook:

  • Per Carslen

Dagsorden:

1. Nyt fra formanden
2. Hvorledes sikrer vi, at de, som ønsker at arbejde, faktisk kommer til at arbejde. Og hvordan kontrollerer vi det?
3. Har vi opnået den effekt vi ønskede med opslag på Facebook?
4. Fremtiden for J70 ligaen, er uvist grundet manglende sponsorater
5. Udslagsvask til camperne. Hvor er vi?
6. Bør vi have sikkerhedstjek på beddingsvognene?
7. Michelle har efter sigende kvalificeret sig til verdensmesterskab i USA en gang i november 2019. Bør vi give hende lidt lommepenge?
8. Der er nedbrud på skinner. Hvem sørger for reparation?
9. Reparation af træbro i Høllet.
10. Ukrudtsbekæmpelse på havnearealerne.
11. Mødet med 3. klasser fra Hadsund skole 29. og 30. august.
12. Medlemsmødet torsdag den 26. september.
13. Regnskab for sommerfesten.
14. Eventuelt.
15. Næste mødedato.

Mødereferat:

Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Ad pkt. 1.

Nyt fra formanden: der er blevet købt beddingsvogn til ramslag af Peter Mårupgaard. Pris: 2000 kr.

Der er annonceret forkert dato for Standernedtagning i klubbens kalender på hjemmesiden. Ny dato for
standernedtagning foregår lørdag den 26. oktober 2019.
Det store træ, som er placeret ved indkørslen til sejlklubben, vil blive fældet. Formanden vil kontakte
lodsejer Morten Høegh-Guldberg, som ligeledes er enig, at træet skal fældes. Formanden vil kontakte
lodsejeren for nærmer detaljer om, hvordan, hvornår og hvorledes.
Projektet ”Flere sejlere i fjorden” kører efter plan. Der er stor interesse blandt de andre klubber i fjorden.
Jens Nørgård vil indkalde til nyt møde for fjordens klubber.

Ad pkt. 2.

Hvorledes sikrer vi, at de, som ønsker at arbejde, faktisk kommer til at arbejde. Og hvordan kontrollerer vi det?
Preben administrer arbejdsopgaverne for klubben og dens medlemmer. Medlemmer indberetter arbejdstid
på det årlige arbejdskort.
Bestyrelsen besluttede, at alle i bestyrelsen skal have et introducerende kursus i brug af Dropbox. Dropbox
er et godt værktøj for bestyrelsen, hvor alt historik bliver gemt. Historikken vil derved være tilgængeligt
for gamle og nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vil kontakt webmaster Morten Hindsholm for en
introaften til Dropbox.

Ad pkt. 3.

Har vi opnået den effekt vi ønskede med opslag på Facebook?
Per Carlsen orienterede om Facebook-siden ”Bliv sejler”. Han kunne oplyse, at siden har flere end 17833
besøgende siden siden blev oprettet.
Det hele startede med, at der blev lavet et filter på 40 km i radius omkring Hadsund. Klubben, der har
været 17833 ikke besøgende som Facebook har sendt ud til for 843.00 kr. i annoncering for at booste
annoncering på Facebook. Gruppen lever, da der også er udefrakommende, som skriver på gruppen.
Der er kommet nye medlemmer til. På nuværende tidspunkt ved vi dog ikke om siden ”Bliv sejler” er
årsagen til, at der er kommet nye medlemmer.
Per anbefaler, at vi kigger på Hadsund Sejlklubs hjemmeside for at finde ud af om, man kan linke
annonceringen af aktiviteter på hjemmesiden op til Facebook.
Om vi har opnået den ønskede effekt endnu, kan vi ikke svare 100 % på. Vi er dog blevet set 18833 gange
af facebookbrugere, som aktivt har klikket på facebooksiden ”Bliv sejler”.
Bestyrelsen vurderer, at vi er godt på vej. Bestyrelsen støtter derfor op om, at vi forsætter siden ”Bliv
sejler”.

Ad pkt. 4.

Fremtiden for J70 ligaen, er uvist grundet manglende sponsorater

Bestyrelsen har drøftet fremtiden for J70. Bestyrelsen vil derfor indkalde formand Rene Nielsen til næste
bestyrelsesmøde, her kan han fremlægge planerne for næste år.

Ad pkt. 5.

Udslagsvask til camperne, Hvor er vi?
Der vil blive lavet en arbejdsgruppe, som anlægger en udslagsvask for autocampere, hvor der ligeledes vil
blive lavet vandinstallation til udskylning. Bestyrelsen har besluttet, at udslaget vil blive lavet af klubbens
egne medlemmer for at holde omkostningerne nede.

Ad pkt. 6.

Bør vi have sikkerhedstjek på beddingsvognen?
Der bliver lavet et lokalt sikkerhedseftersyn af bedding hvert år. Derudover bliver wiren skiftet hvert andet
år.
Til information er Poul Krog sikkerhedsmand og vil gerne inddrages mere i opgaver omkring sikkerheden
på haven. Derfor opfordres vi medlemmer til at kontakte Poul Krog, hvis man observerer
sikkerhedsmæssigt fejl på havnen.

Ad pkt. 7.

Michelle har efter sigende kvalificeret sig til verdensmesterskab i USA en gang i november 2019. Bør vi give hende lidt lommepenge?
Verdensmesterskabet er i perioden 1. nov. 2019 til 16. nov. 2019.
Bestyrelsen anerkender Michelles talent inden for sejlsporten, og derfor har bestyrelsen valgt at donere
4000 kr. til lommepenge til verdensmesterskabet i USA.
Endvidere donerer Finn Jensen (B-maleren) 1000.00 kr. fra is kassen.

Ad pkt. 8.

Der er nedbrud skinner. Hvem sørger for reparation?
Reparation er iværksat.

Ad pkt. 9.

Reparation af træbro i Høllet.
Rep af træbro er udført.

Ad pkt. 10.

Ukrudtsbekæmpelse på havnearealerne.
Der har været lidt problemer med bekæmpelsen af ukrudt, da giftsprøjten er i stykker.
Der arbejdes på at etablerer en ukrudtsgruppe, bestående af 4 til 5 mand. Hver tredje uge, med kaffe og
rundstykker. Arbejdet kommer til at ligge ud over de 10 timer.

Hybenroserne i bedet vil blive fjernet i efteråret og vil blive erstattes med noget andet.
Ukrudtsbekæmpelsen i hybenbedet er vanskeliggjort af, at buskene stikker.

Ad pkt. 11.

Mødet med 3. klasser fra Hadsund skole d. 29. og 30. aug. 2019
Bent og Jens udarbejder et program for en 3. klasse bestående af 25 elever. Der er afsat 11⁄2 time til hver
klasse.

Ad pkt. 12.

Medlemsmødet den 26. sep. 2019.
Der er medlemsmøde torsdag den 26. sep. 2019 kl. 19.00
Formanden vil informere om følgende emner:
Flydebroer
Autocamper
DM-ynglinge
Ukrudtsgruppe

Ad pkt. 13.

Regnskab for sommerfesten.
Godkendt, men fremadrettet skal der udarbejdes et budget.

Ad pkt. 14.

Eventuelt:
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er medlemmer, som bruger masterskuret som
opbevaringsplads til trailer, gummibåde mv.
Masteskuret er udelukkende til opbevaring af master og klubbens egne materialer.
Bestyrelsen forlanger, at de berørte straks fjerner deres private ejendele……….. eller vil bestyrelsen
foretage oprydningen og fremsende regning til ejeren.

Ad pkt. 15.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 24. sep. 2019 kl. 19:00.

Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *