Referat af bestyrelsesmøde 29/4 2019

Deltagere
Jens Nørgård, Jens Jørgen Falsig, John Nielsen, Preben Grøn og Bent Olsen.
På Skype
Paw Christensen
Fraværende
Jan Vernersen

Dagsorden

 1. Nyt fra formanden.
 2. Evaluering af oprydningdagen. Paw foreslår,at vi evt.skulle lave en tilsvarende om efteråret
 3. Paw forslår, at der i lokale blade laves en artikel om sejlklubbens aktiviteter. Hvis ja hvem vil påtage sig opgaven?
 4. Prisliste. Er der en som vil påtage sig at ” oversætte” prislistens afsnit om betaling af bådpladser og bådpladsleje? Gerne med eksempler.(Preben har rettet prislisten til.)
 5. Orientering om møde med Hobro Sejlklub om udlejning af bådpladser mm.
 6. Status på evt. udskiftning af flydebroerne. Hvor er vi?
 7. Det forlyder, at J70 har tilmeldt sig et stævne i England. Har vi i bestyrelsen hørt om dette? Har vi komentarer til det?
 8. Nedsættelse af arbejdsgrupper ( Havn, Sport og Klub )
 9. Eventuelt
 10. Næste møde.

Referat

  1. Musik på havnen Søndag d.26 maj 15 til 17, Jens N. og Jens Jørgen tager sig af dette.
  2. Hadsund Sejlklub, har ansvaret for oprydning og klargøring i Høllet. John N. finder folk til dette.
  3. Skilte til kabysaffald
  4. VHF kursus kører Lør 27 og søn 28 april.
  5. Th. Birn køber anden båd, vil gerne have plads indvendig.
 1. På oprydningsdagen var der 42 deltagere, godt fremmøde, oprydning ved masteskur,
  container, beskæring af træer, have arbejde, rengøring og meget andet. Vi holder os til denne dag om foråret.
 2. Paws forslag om en artikel om sejlklubbens aktiviteter. Paw vil komme med et oplæg.
 3. Preben har rettet prislisten til, det er nu det reelle beløb der står der.
 4. Møde med Hobro Sejlklub. Formændene fra Hobro og Hadsund skal mødes med borgmesteren den 29 april. Det er tanker om at der skal laves en rabatordning på fjorden.
 5. Leif har tidligere fået tilbud hjem på broer. Preben hører Leif om han kan finde tilbud frem.
 6. J70 vil deltage i et stævne i England. Det undersøges om forsikringen dækker dette.
 7. Folk til arbejdsgrupper spørges.
 8. Paw spørger om, hvis der er flere ejer på en båd, skal de så alle være medlem af klubben.
  Hadsund Fjernvarme har informeret om at returtemp. er for høj 44 C°. Preben vil gennemgå indstillinger sammen med Fjernvarmen. Der laves en aflåst kasse over haner.
 9. Næste møde torsdag 23 maj kl 19,00

Referent Bent Olsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *