Referat af bestyrelsesmøde 21/2 2019

Deltagere: Jan Vernersen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Nørgård, Jens Jørgen Falsig, Rene Poulsen og Leif Christensen.

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden.
 2. Generalforsamlingen.
 3. Faciliteter for autocampere.
 4. Regnskabssystemet.
 5. Arbejdsdag 30 marts.
 6. Status på restanter.
 7. Eventuelt.

Referat:

 1. Flid ( foreningen for lystbådehavne i Danmark ) holder generalforsamling 27/3, ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage i år.
  Traditionen tro holder Randers bådudstyr åbent hus for medlemmerne af Hadsund sejlklub, der gives gode rabatter. Dette sker 19/3 kl. 19.
  Der bliver VHF/DSC kursus i klubhuset med underviser Frank Kristensen. Kurset strækker sig over 2 dage 27/4 og 28/4 og er gratis for medlemmer af Hadsund sejlklub. Der afsluttes med prøve. Tilmelding på mail eller på opslagstavlen i klubhuset.
 2. Den mundtlige beretning til generalforsamlingen blev gennemgået.
 3. Rene Poulsen er i gang med at få tilbud hjem på diverse. Måske udføres projektet i flere etaper.
 4. Jens Jørgen Falsig gennemgik mulighederne i det nye regnskabssystem for bestyrelsen. Der er masser af muligheder for udbygning af systemet.
 5. Jan Vernersen hænger sedler op på tavlen i klubhuset med opgaver der skal udføres på arbejdsdagen. Medlemmerne kan også selv tilføje opgaver hvis der er ting man ønsker udført. Man melder sig til de opgaver man ønsker at deltage i på tavlen.
 6. Det er lykkedes at få gælden fra alle skyldnere inddrevet, nu er opgaven så bare at undgå skyldnere i fremtiden, derfor opfordres alle medlemmer til at få betalt til tiden og i øvrigt tilmelde sig betalingsservice.
 7. I forbindelse med jubilæet i 2018 fik klubben 5000 kr i gave af Spar Nord. Det er besluttet at bruge nogle af pengene til en vejrstation ved havnekontoret.

Referent Leif Christensen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *