Dagsorden: Generalforsamling

husk

husk

Dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 10. nov. 2018 kl: 13.00 i klubhuset.

( I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00

til en beskeden pris af kr. 30.kr.)

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af prisliste, incl. kontingent, leje, afgifter m.m.
6. Behandling af evt. indkomne forslag. Der er ikke ved fristens udløb modtaget forslag til beslutning på generalforsamlingen.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse: 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg. 2 medlemmer har tilkendegivet, at de er til rådighed for genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Hadsund den 21. oktober 2018

Bestyrelsen.

Se forslag til vedtægsændringer her

Se forslag til ny prisliste her

Se regnskab her

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *